Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om efterlevandepension

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Bifoga dödsfallsintyg
  • 3 Fyll i kontaktuppgifter
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

När du fyllt i ansökan kan du välja att skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Du som har rätt till efterlevandepension kan vara

  • make, maka eller registrerad partner
  • barn till den avlidna som inte fyllt 20 år
  • sambo med den avlidna om ni varit gifta eller har gemensamma barn.

Om det föds ett barn till den avlidna finns också rätt till efterlevandepension. Kontakta oss i så fall.

Uppgifter om den avlidna
Vilka efterlevande finns det till den avlidna?
Bodde du tillsammans med den avlidna när hen dog? obligatorisk
Uppgifter om efterlevande
Har du eller har du haft barn med den avlidna?

Som sambo har du rätt till efterlevandepension om ni har eller har haft gemensamma barn. Fyll därför i barnens uppgifter oavsett vilken ålder era barn har idag.

Har du varit gift med den avlidna?
Bor någon av de efterlevande utanför Sverige?

Bifoga dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

Fyll i kontaktuppgifter

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

Bor någon av de efterlevande utanför Sverige?

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

Bor någon av de efterlevande utanför Sverige?

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL