Förstå din tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om du dör.

Mer lön ger mer tjänstepension

Hur mycket du får i tjänstepension beror bland annat på hur mycket du tjänar. Det kan vara bra att tänka på om du till exempel tar ut övertid i ledighet eller pengar. När du börjar arbeta spelar också roll för hur mycket du tjänar under hela ditt arbetsliv.

Din tjänstepension påverkas också av olika händelser i livet och av de val du gör.

Hur olika händelser i livet påverkar din tjänstepension

Välj hur en del ska placeras

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar till olika delar i din tjänstepension och du väljer hur en av delarna ska placeras. Du behöver bara välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val kan du göra det.

För att välja loggar du in på Dina pensionssidor. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på Dina pensionssidor

Om du blir sjuk kan du få sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi på SPV också ut pengar till dig. Den del som vi betalar ut kallas för sjukpension. Du som har sjukpenning från Försäkringskassan har inte rätt att få sjukpension från oss.

Vad som händer om du blir sjuk

Pengar till din familj om du dör

Om du dör kan din familj få pengar. Pengarna kan till exempel komma från en tjänstegrupplivförsäkring, efterlevandepension eller ett återbetalningsskydd.

Vad som händer om du dör

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar din statliga anställning finns det du tjänat in i tjänstepension kvar. Vi på SPV tar hand tjänstepensionen tills det är dags för dig att gå i pension.

Om du slutar arbeta statligt

Din tjänstepension ser olika ut beroende på när du är född

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut. Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I.

Din tjänstepension är kollektivavtalad

Tjänstepension är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionsavtalet för dig som arbetar i staten har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, SEKO) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Om pensionsavtalet PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats

Gör en prognos för hela din pension

Det är enkelt att ta reda på hur stor din pension kan bli.

Logga in på minPension.se och gör en prognos

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.