Slutat före 2003

Om du slutat din statliga anställning före 2003 finns din intjänade tjänstepension kvar hos oss på SPV och eventuellt hos Kåpan Pensioner.

Du som slutade din anställning  1992–2002

Mellan 1992 och 2002 gällde tjänstepensionsavtalet PA-91. Du som slutade din statliga anställning under den perioden kan ha rätt till tjänstepension i form av livränta och Kåpan Tjänste.

Rätt till tjänstepension i form av livränta

Du kan ha rätt till livränta om du varit statligt anställd i mer än tre år efter att du fyllde 28 år. Storleken på livräntan bestäms av den lön (pensionsunderlag) du hade och din tjänstetid.

Vad är pensionsunderlag?

Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina fem sista årslöner som statligt anställd. Det innebär till exempel att om du slutade din anställning i juni 2001 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 1996–2000.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL