Värdesäkring av livränta

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet har kommit överens om att vissa personer som har en statlig livränta har en möjlighet att få livräntan värdesäkrad för tid före 65 år.  

Möjligheten att värdesäkra sin statliga livränta kan gälla dig om du

  • har slutat att arbeta statligt före 2003
  • har en livränta enligt statliga pensionsbestämmelser, däribland tjänstepensionsavtalen PA/SPR eller PA-91
  • inte har annan tjänstepension som har samordnats med din statliga livränta.

Uppfyller du villkoren för värdesäkring?

För att ha rätt till värdesäkring av statlig livränta för tid före 65 år krävs det att du inte har någon annan tjänstepension som har samordnats med din statliga livränta. Om du har någon annan tjänstepension som är samordnad med din statliga livränta, innebär det att din statliga tjänstetid ingår i den tjänstepensionen.

Har du inte någon annan tjänstepension som är samordnad med din statliga livränta, kommer SPV att ta upp frågan om värdesäkring för prövning i Pensionsnämnden som avgör om din livränta ska värdesäkras för tid före 65 år.

Underlag för att utreda rätten till värdesäkring av livränta

För att kunna utreda om du har rätt till värdesäkring av din livränta behöver vi få uppgifter från dig om vad du gjort hela perioden efter att du slutade din statliga anställning och fram till 65 år. Vi vill veta

  • vilka anställningar och arbetsgivare som du haft och när
  • om du till exempel varit arbetslös, haft eget företag eller studerat och när

Vi behöver också veta vilka andra tjänstepensioner du har rätt till.

Fyll i blanketten nedan och skicka in den till:

SPV
Kundservice
851 90 Sundsvall

Eller mejla den till: kundservice@spv.se

Uppgifter för utredning av rätt till värdesäkring av livränta (pdf, nytt fönster)

Vad händer sedan?

Vi börjar att utreda ditt ärende när vi fått in uppgifterna från dig. Det kan dröja något innan du får svar eftersom vi har många ärenden om värdesäkring av livränta just nu.

Vi svarar så snart vi har utrett ditt ärende. Ska vi pröva ärendet i
Pensionsnämnden tar det ytterligare tid. Då kan det ta upp till 4 månader innan du får svar.

Varför måste jag vända mig till SPV för att få min livränta värdesäkrad?

Det är Pensionsnämnden som avgör om en livränta ska värdesäkras för tid före 65 år och SPV som utreder ärendet. Enligt överenskommelsen mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet är det du som ska vända dig till SPV om du vill pröva att få din livränta värdesäkrad före 65 år.

Vi har inga uppgifter i våra system om dina senare anställningar eller om du har någon annan tjänstepension.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40 eller på kundservice@spv.se

Det här är Pensionsnämnden

Pensionsnämnden består av företrädare från Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet. Den ska på begäran av SPV tolka villkor i avtalet samt pröva värdesäkring av livränta. Nämnden sammanträder normalt 4-5 gånger per år.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL