Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med SPV:s beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Du kan också vända dig till domstol för att få beslutet prövat.

Hur du gör för att få ditt beslut omprövat beror på om du är statligt anställd eller inte.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.