Avgift till Partsrådet och Trygghetsstiftelsen

Verksamheten inom Partsrådet och Trygghetsstiftelsen finansieras genom att du som arbetsgivare betalar en avgift.

Avgiften betalar du via det OCR-underlag som vi skickar till dig som arbetsgivare innan årets början.

Vad avser fakturan?

Från 1 oktober 2016 är den totala avgiften 0,355 procent av bruttolönesumman. Av den totala avgiften går 0,3 procent till Trygghetsstiftelsen och 0,055 är till Partsrådet.

Tidigare avgift

Mellan 2013 och september 2016 var den totala avgiften till Trygghetsstiftelsen 0,300 procent av bruttolönesumman. Mellan 2013 och 2016 fick du som arbetsgivare inom avtalsområdet en rabatt som motsvarar den avgiftsnivån, 0,055 procent på bruttolönesumman, som hittills betalats in. Rabatten gällde från den 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016. Därför har du tidigare inte betalat någon avgift till Partsrådet.

Avstämning av föregående års avgifter

I maj/juni gör vi en avstämning av föregående års avgifter. Vi jämför inbetalda avgifter med definitiva avgifter som vi räknar fram med hjälp av de kontrolluppgifter som du har lämnat till Skatteverket. Om det uppstår differenser skickar vi en debet/kreditfaktura. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.