Engångspremier

Vissa förmånsbestämda pensioner och ersättningar finansieras med engångspremier istället för med löpande premier.

Vad fakturan gäller

Fakturan kan handla om finansiering av:

  • särskild pensionsersättning
  • förmånligare villkor
  • inlösen av förmåner som normalt sett finansieras via skuldföring.

Engångspremier

Fakturaspecifikation

Det finns ingen separat fakturaspecifikation. På fakturan finns information om vilka personer engångspremierna avser.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL