Avgift till Partsrådet och Trygghetsstiftelsen

Verksamheten inom Partsrådet och Trygghetsstiftelsen finansieras genom att du som arbetsgivare betalar en avgift.

Avgiften betalar du via det OCR-underlag som vi skickar till dig som arbetsgivare innan årets början.

Vad avser avgiften?

Den totala avgiften är 0,355 procent av bruttolönesumman. Av det går 0,3 procent till Trygghetsstiftelsen och 0,055 till Partsrådet.

Avstämning av föregående års avgifter

I maj/juni gör vi en avstämning av föregående års avgifter. Vi jämför inbetalda avgifter med definitiva avgifter som vi räknar fram med hjälp av de kontrolluppgifter som du har lämnat till Skatteverket. Om det uppstår differenser skickar vi en debet/kreditfaktura. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL