Administrativ avgift för den valbara delen

I mars varje år skickar vi ut en faktura med en årlig administrativ avgift. Det är en avgift du som arbetsgivare ska betala för att vi administrerar de anställdas valbara del.

Vad fakturan gäller

De pengar som du varje månad betalar in för den valbara delen skickar vi på SPV vidare till den försäkringsgivare som den anställda har valt. För det tar vi ut en årlig administrationsavgift av dig som arbetsgivare. Fakturan innehåller definitiv administrativ avgift för förra året och preliminär avgift för det här året. I fakturan kan det också ingå korrigering för minimiavgift. Minimiavgiften är 500 kronor per arbetsgivare och år.

Betala till bankgiro

Du gör betalningen till bankgiro 756-8124.

Fakturaspecifikationer

Till den här fakturan finns tre specifikationer som visar avgifterna per person. En visar den definitiva avgiften för det gångna året, en visar den preliminära avgiften för det gånga året och en visar den preliminära avgiften för innevarande år.

Hämta fakturaspecifikationer

Fakturaspecifikationerna hämtar du genom att logga in till självbetjäningstjänsterna för arbetsgivare.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL