Räkna ut ersättningen från din tjänstegrupplivförsäkring

  • 1 Avtal
  • 2 Omfattning
  • 3 Ålder
  • 4 Efterlevande
  • 5 Barn
  • 6 Resultat
Vilket tjänstegrupplivavtal omfattas du av?
Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) gäller för dig som är statligt anställd.
Förordning om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program (SFS 1988:244) gäller för dig som deltar i program och får aktivitetsstöd. Försäkringen gäller inte om du har aktivitetsstöd för start av näringsverksamhet.
Förordningen om grupplivförsäkring för doktorander (SFS 1988:245) gäller för dig som är doktorand.
XS SM MD LG XL