Våra samarbeten

Vi samverkar aktivt på olika sätt inom branschen och med andra myndigheter.

Genom att samverka får vi bättre omvärldsbevakning samtidigt som vi kan bli mer effektiva, nå fler grupper och öka vår kompetens. Det är också en viktig del när vi arbetar med vår kompetensförsörjning.

e-Sam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 38 myndigheter. Syftet är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Om e-Sam

Kompetenskontrakt med Mittuniversitetet

Ett kompetenskontrakt är ett gemensamt åtagande mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet. Syftet är att skapa långsiktiga samarbeten med bra systematik. Det ger SPV bättre möjligheter för kompetensförsörjning samtidigt som studenterna får bättre karriärmöjligheter.

Kompetenskontraktet med Mittuniversitetet

Företagsnätverk – Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision. SPV finns med både i nätverkets ledningsgrupp och i olika arbetsgrupper. Ett av många syften med nätverket för SPV är att locka studenter och göra dem intresserade av SPV som arbetsgivare.

Om nätverket CER på Mittuniversitetets webbplats

Myndighetssamverkan i Västernorrland

SPV deltar i en gemensam samverkan tillsammans med myndigheterna i Sundsvallsregionen. Syftet är bland annat att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom myndighetsnätverket har vi till exempel deltagit på olika rekryteringsmässor, genomfört it-branschkväll och gemensamt traineeprogram inom it samt samverkat kring testverksamhet vid chefsrekrytering.

Om nätverket på Myndighetsnätverkets webbplats

Branschsamverkan

SPV är initiativtagare till en samverkan med övriga aktörer inom branschen. Vi träffar olika aktörer, till exempel KPA Pension, Alecta, Skandia och Kyrkans pensionskassa, för att diskutera kundbehov och hur vi kan ge bättre service till kunderna. Genom branschsamverkan ökar vi kunskaperna både om våra kunder och om vad som händer i vår omvärld.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL