Kompetenskontrakt med Mittuniversitetet

Ett kompetenskontrakt är ett gemensamt åtagande mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet. Syftet är att skapa långsiktiga samarbeten med bra systematik. Det ger oss bättre möjligheter för kompetensförsörjning samtidigt som studenterna får bättre karriärmöjligheter.

Vi på SPV lovar genom kontraktet att genomföra ett antal samverkansaktiviteter med i första hand studenter inom olika program. Mittuniversitetet å sin sida erbjuder SPV att delta i aktiviteter där vi kan komma i kontakt med studenter för vidare diskussioner om samverkansprojekt. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsmässor, exjobbsdagar eller andra relevanta aktiviteter.

Exempel på aktiviteter som vi erbjuder:

 • examensarbeten och uppsatser
 • praktikplatser åt studenter
 • traineeplatser
 • förslag till skarpa uppdrag av Demola-karaktär (en grupp civilingenjörsstudenter tar sig an ett företagsproblem/produktutveckling under en hel termin)
 • eventuellt extrajobb/sommarjobb
 • medverka som gästföreläsare
 • studiebesök på arbetsplatsen för studenter
 • delta som mentor inom ett universitetsövergripande mentorprogram
 • delta i programmets branschråd för att påverka framtida utveckling inom programmet.

Dessutom får SPV annonsera kostnadsfritt när det handlar om förslag på examensarbeten eller uppsatser, praktik- eller traineeplatser, extrajobb, sommarjobb eller jobb via karriärsök på Mittuniversitetets webbplats.

Syftet med kontraktet

Kontraktet ska ge följande fördelar för SPV:

 • enklare vid rekrytering och bättre träffsäkerhet
 • säkrare kompetensförsörjning
 • enklare umgänge med universitetet som kan leda till fler samarbeten
 • stärka varumärket
 • ge en offensiv bild av arbetsmarknadsregionen

Kontraktet ska ge följande fördelar för studenter och universitetet:

 • ökad arbetslivsanknytning och nätverk
 • snabbare etablering på arbetsmarknaden
 • bättre kännedom om den regionala arbetsmarknaden
 • bättre systematik och långsiktighet i umgänget med arbetsmarknad
 • Mittuniversitetet kan lyfta fram samarbetet vid rekrytering av studenter.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL