Stiftelser för ekonomiskt stöd

SPV förvaltar tre stiftelser; SPV:s samfond, Juris doktor H Cavallis pensionsfond och Filéen-Westzynthius samfond. Om du lever under svåra ekonomiska förhållanden, och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd, kan du ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelserna.

Med efterlevande menar vi make, maka, registrerad partner eller sambo och barn efter den avlidne.

SPV:s samfond

Ekonomiskt stöd till behövande efterlevande efter civila statstjänstemän (icke-militära).

Juris doktor H Cavallis pensionsfond

Ekonomiskt stöd till behövande efterlevande efter civila statstjänstemän (icke-militära). Personer som är födda i Kronobergs län och Malmöhus län (numera en del av Skåne län) har företräde till ekonomiskt stöd.

Filéen-Westzynthius samfond

Ekonomiskt stöd till behövande före detta statstjänstemän och till efterlevande efter statstjänstemän.

Så här fungerar det ekonomiska stödet från stiftelserna

  • För att kunna få ekonomiskt stöd måste du uppfylla villkoren för någon av stiftelserna.
  • Vi går igenom alla ansökningar och prioriterar dem som har störst behov först. Det innebär att vi inte kan garantera att du får ekonomiskt stöd även om du uppfyller villkoren.
  • De belopp som betalas ut varierar från år till år. Det beror dels på att beloppen baseras på hur många som får ekonomiskt stöd varje år och dels på vilken avkastning det blivit på fonderna som pengarna är investerade i.
  • Du måste skicka in en ny ansökan varje år.
  • Det ekonomiska stödet är skattefritt och ska inte redovisas som inkomst i din inkomstdeklaration.

Så ansöker du om ekonomiskt stöd från stiftelserna

  • Fyll i blanketten Ansökan om ekonomiskt stöd.
  • Bifoga en kopia på årets inkomstdeklaration.
  • Om du vill att vi ska ta hänsyn till en sjukdom som du lider av ska du bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än sex månader vid ansökningsdagen.
  • Vi kan inte behandla din ansökan om din ansökan är ofullständig och inte kompletteras innan sista ansökningsdagen.
  • Skicka din ansökan till Stiftelseförvaltning, Statens tjänstepensionsverk, 851 90 Sundsvall senast den 31 oktober.

Ansökan om ekonomiskt  stöd (pdf, nytt fönster) 

Vi betalar ut det ekonomiska stödet i två omgångar, ett större belopp i mitten av december och ett mindre belopp i slutet av januari nästa år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL