Sjuk

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från oss. Den ersättningen kallas för sjukpension.

Kan jag få sjukpension?

  • Du får sjukpension från oss om du är statligt anställd och får en sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
  • Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd.
  • Du som har sjukpenning från Försäkringskassan får inte sjukpension från oss.

Storleken på ersättningen beror på din lön

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din lön. Den lön vi använder när vi räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag. Enkelt uttryckt är det medelvärdet av dina fem senaste årslöner. Om du har en lön som är högre än 28 438 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker eller höjer omfattningen på din sjukersättning eller aktivitetsersättning gör vi likadant med sjukpensionen. Om du får en arbetsskadelivränta från Försäkringskassan kan det också innebära att din sjukpension från oss minskar.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 25 000 kronor i månaden

Petra har hel sjukersättning från Försäkringskassan. Hennes lön är 25 000 kronor i månaden. Hon får 15 procent i sjukpension från oss på SPV. Det motsvarar 3 750 kronor i månaden.

För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt:
25 000 x 0,15 = 3 750

Om Petra i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får hon halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 1 875 kronor i månaden.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 40 000 kronor i månaden

Ali har hel sjukersättning från Försäkringskassan. Hans lön är 40 000 kronor i månaden. Han får 15 procent i sjukpension på den del av lönen som är lägre än 29 063 kronor. Han får 75 procent i sjukpension på den del av lönen som är högre än 29 063 kronor. Det motsvarar 10 937 kronor i månaden.

För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt:
29 063 kr x 0,15 = 4 359 kr
10 937 kr x 0,75 = 8 203 kr

Totalt får Ali 12 562 kronor.

Om Ali i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får han halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 6 281 kronor i månaden.

Hur du ansöker om sjukpension

Du som är statligt anställd

  1. Ta kontakt med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare som fyller i och skickar in ansökan om sjukpension till oss.
  2. Du ska lämna beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan till din arbetsgivare. Din arbetsgivare skickar in Försäkringskassans beslut till oss tillsammans med ansökan.

Du som slutat din statliga anställning

Om du har slutat din statliga anställning kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 för mer information om hur du ansöker.

Din tjänstepension kan påverkas om du är sjuk

Beroende på när du är född kan du ha olika slags delar i din tjänstepension som påverkas eller inte.

Född före 1988

Du fortsätter att tjäna in pengar till delarna i din tjänstepension när du är sjuk.

Född 1988 eller senare

Du fortsätter tjäna in pengar till din valbara del och till Kåpan Tjänste. Du tjänar även in till Kåpan Flex om du har en utbetald lön under tiden du är sjuk.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL