Om du inte är nöjd – statligt anställda

Om du inte är nöjd med beslutet du har fått från oss på SPV kan du begära att vi ändrar det. Du kan också vända dig till domstol för att få beslutet prövat.

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som

 • varit statligt anställd
 • fått beslut om efterlevandepension efter en person som varit statligt anställd.

Beslutet kan ändras av oss

Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära att vi ändrar det.

Så här gör du om du vill att vi ändrar beslutet

Skriv till oss och berätta

 • vilket beslut som du vill ska ändras
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du vill att beslutet ska ändras.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Du skickar in din begäran om ändring via formuläret nedan eller till SPV, 851 90 Sundsvall.

Skicka din begäran genom att använda vårt formulär.

Skicka ett mejl till oss

Beslutet kan prövas av domstol

Om du inte är nöjd med beslutet från oss kan det prövas av domstol.

Du som varit statligt anställd kan stämma staten

Om du har varit statligt anställd och inte är nöjd med beslutet kan du stämma staten i domstol. När du lämnar in en ansökan om stämning mot staten blir det en arbetstvist mellan staten och dig.

Så här gör du som är eller har varit medlem i ett fackförbund

 • Vänd dig så snart som möjligt till det fackförbund som du är eller tidigare varit medlem i. Ditt fackförbund kan hjälpa dig hur du ska gå vidare för att stämma staten. Om du företräds av ditt fackförbund kan arbetstvisten prövas direkt i Arbetsdomstolen.
 • Om du inte får hjälp av ditt fackförbund lämnar du in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där du är folkbokförd. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
 • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Så här gör du som inte varit medlem i ett fackförbund

 • Du lämnar in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där du är folkbokförd. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
 • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Du som fått beslut om efterlevandepension kan stämma staten

Du som fått beslut om efterlevandepension efter en person som varit statligt anställd och inte är nöjd med beslutet kan stämma staten i domstol.  När du lämnar in en ansökan om stämning mot staten blir det en tvist mellan dig och staten.

Så här gör du om den avlidne var medlem i ett fackförbund

 • Vänd dig så snart som möjligt till det fackförbund som den avlidne tidigare varit medlem i. Fackförbundet kan hjälpa dig hur du ska gå vidare för att stämma staten. Om du företräds av den avlidnes fackförbund kan arbetstvisten prövas direkt i Arbetsdomstolen.
 • Om du inte får hjälp av ett fackförbund lämnar du in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där avlidne var folkbokförd. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
 • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Så här gör du om den avlidne inte var medlem i ett fackförbund

 • Du lämnar du in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där avlidne var folkbokförd. Samma sak gäller om den avlidne inte varit medlem i ett fackförbund. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
 • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40 eller genom att skicka ett mejl till oss.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL