SPV-dagen – för dig som ansvarar för eller arbetar med tjänstepension från statlig anställning

Årets SPV-dag digital den 7 november är över. Vi är glada att så många deltog och hoppas ni att har behållning av innehållet.

Det här hände på SPV-dagen digital

kvinna-som-pratar

Hej och välkomna!

Förmiddagen startade med vår generaldirektör Maria Humla. Hon berättade lite om vad vi ser i vår omvärld kopplat till tjänstepensonen och trenderna kring när de anställda tar ut förmånsbestämd penison. Sen berättade hon även om och status på vårt utökade uppdrag runt NOR (För nit och redlighet i rikets tjänst).

kvinna-som-ler-mot-kameran

Ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16, del 1

Kicki Lindh, SPV, som också modererade evenemanget gav oss en genomgång av de ändringar som kommer i PA 16. Längre intjänande till tjänstepensionen, mer inbetalt och lite ändrade åldrar när de anställda kan ta ut sin tjänstepension är några ändringar som kommer från 1 januari 2024.

Ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16, del 2

Del två bjöd in till soffasamtal där Matilda Orrmalm, facklig ordförande för Saco-S på Bolagsverket och Caroline Ytterström, HR-chef SPV var med. De reflekterade över vad förbättringar för de anställda ger och landade i att det är positivt att tjänstepensionsavtalet nu stödjer oss att kunna vara mer flexibla i slutet av arbetslivet. Att det också är positivt att lite mer seniora anställda blir viktiga sista åren innan de vill gå i pension var en annan slutsats.

man-som-föreläser

Så här påverkas premiekostnaderna

Som arbetsgivare betalar du in olika premier för de anställdas tjänstepension och som stöd för dig skickar SPV en premieprognos varje år. Nicklas Dyrén, SPV gav oss en påminnelse om hur det fungerar och att prognosen är specifikt beräknade för varje arbetsgivare och kan med fördel användas i budgetarbetet.

Ny e-tjänst till anställda

Den 14 november kommer en ny e-tjänst för anställda där de kan se uppgifterna om sina statliga anställningar. Vi fick en förhandstitt på hur det kommer se ut när de loggar in på Mina sidor.

man-och-kvinna-sitter-i-soffan

Det här är på gång

Avslutningen blev en blandning av lite olika saker som är på gång. Mikael Berglund, SPV, berättade om några punkter att uppmärksamma:

  • Glöm inte att kontrollera behörigheter för självbejäningstjänsterna för att inte tappa några!
  • Vi ändrar breven till anställda när de närmar sig 65 år till en knack på axeln. Och för er som haft en egen uppsägningsblankett tillsammans med brevet kommer den att tas bort. 
  • Ett tips för att ha koll på vad som är på gång är att vara med på arbetsgivarkvartarna. Det är korta intressanta webbseminarier med aktuella ämnen. Det finns också webbseminarier för era anställda.

Svar på frågor som kom under sändningen

Om delpension och Kåpan Flex

Flexpension, är det upp till 50% som delpension?

Svar: Nej, det är olika regler och förutsättningar. Kåpan Flex är en tjänstepension som de andra delarna som den anställda själv bestämmer hur hen vill ta ut. Hur mycket en anställd kan gå ner i arbetstid är en översnkommelse mellan dig som arbetsgivare och den anställda. 

Kåpan Flex från 1 januari, sa du att det inte är möjligt för att pengarna inte finns?

Svar: Ja, eftersom pengarna börjar att trilla in först från januari finns det inga pengar att ta ut från 1 januari. Det är inte som med delpensionen som finansieras på ett annat sätt.

Om de som slutat jobba vid 65 år i pensioneringssyfte börjar jobba igen, får de också Kåpan Flex?

Svar:  Ja om de börjar jobba igen får de inbetalt till Kåpan Flex, Kåpan Tjänste och den valbara delen. Efter den 1 januari när ändringarna träder i kraft.

Jag är 48 år, innebär ändringen att man tar bort delpensionen och lägger till flexpensionen en höjning eller sänkning av min totala pension?

Svar:  Delpension och inbetalning till Kåpan Flex är inte samma sak. Din totala pension höjs i och med att du får 1,5 procent till inbetalt. Delpensionen, eller delpensionsavtalet har inneburit en möjlighet att gå ner i tid de sista åren utan att förlora särskilt mycket i lön, men det ger inga inbetalningar till totalen i sig. Dessutom har inte alla arbetsgivare beviljat delpension till alla så det blir mer rättvist nu.

Hur ska medarbetare smidigt redovisa att de har möjlighet till garantipension och då också få förlängd delpension till 66 år?

Svar: Genom att göra en prognos på antingen pensionsmyndigheten.se eller på minpension.se och visa dig som arbetsgivare.

Undrar om förlängsd delpension, Finns det fortfarande ett krav på att delpensionen ska vara beviljad innan 1 juli 2023?

Ja.

Om man är född före 1966, kommer man kunna söka delpension fram tills man går i pension eller kommer den möjligheten ändras? Och hur vet arbetsgivaren om delpension ska förlängas?

Svar: Delpensionsavtalet ändras inte. Det är en möjlighet fram till 65 år. Om en delpension ska kunna förlängas till 66 år ska den anställda visa en pensionsprognos som innehåller garantipension.

Om information till de anställda

Finns det någon skriven information som vi kan ge till de anställda?

Svar:  Det finns en sida på spv.se som sammanfattar ändringarna för de anställda, se länk nedan. Efter årsskiftet kommer den fasta informationen på webbplatsen att vara ändrad.

När kommer ni att släppa information till anställda om förändringarna i pa16?

Svar: Det finns en sammanfattande sida på spv.se, se länk nedan. Sedan kommer vi löpande att uppdatera webbplatsen fram till årsskiftet.

Kommer ni ge tips på uppdaterad information till medarbetare?

Svar: Ja, redan nu är informationen i våra webbseminarier uppdaterad och sen kommer vi löpande att uppdatera vår webbplats fram till årsskiftet. De kan också läsa på  den sammanfattande sidan på spv.se, se länk nedan.

Finns det broschyrer om ändringarna att skicka till de anställda?

Svar: Nej, vi jobbar inte längre med tryckt material utan ger information på spv.se. Du kan skriva ut den sammanfattande sidan om ändringarna och ge till de anställda.
 

Vad heter webbseminariet för Avdelning 1?

Svar: Allt du behöver veta – för dig som är född 1988 eller senare

Finns informationen som är tänkt för våra intranät även på engelska?

Svar: Ja, den finns även på engelska, men mycket länkar till våra engelska sidor som uppdateras vid årsskiftet.

Kan vi bjuda in SPV till informationsmöte för myndighetens anställda?

Svar: Vi reser inte ut till enskilda myndigheter längre. Antingen hänvisar du de anställda till de löpande webbseminarierna eller så kan du boka upp oss på en digital information.

Om att gå i pension

Vad ska de anställda som ska gå i pension tänka på? Ska de själva ansöka om att ta ut de olika delarna eller?

Svar: Ja, de anställda behöver ansöka om alla delarna. Och den förmånsbestämda delen genom dig som arbetsgivare. Det bästa är att logga in på minpension.se och använda tjänsten Uttagsplaneraren.

På spv.se står det "När du ska sluta jobba och vill ta ut din förmånsbestämda del ska du prata med din arbetsgivare." Vad är det vi ska prata om?

Svar: Eftersom den förmånsbestämda delen fungerar så att den anställda behöver sluta sin nuvarande anställning för att ta ut den, så behöver de prata med arbetsgivaren. Det är också du som arbetsgivare som skriver under och skickar in den anställdas ansökan om den förmånsbestämda delen.

Om enskilda överenskommelser, även kallad löneväxling

Vilka åldersgränser kommer att gälla för löneväxling för ST, Seko och Saco?

Svar: För längre inbetalning av extra premier vid enskilda överenskommelser, även kallat löneväxling, finns en skillnad på hur länge det kan pågå. För anställda på Avdelning 2 som tillhör OFR och Seko gäller som längst till 67 år medan anställda som tillhör Saco som längst till 69 år. För anställda på Avdelning 1 gäller som längst till 69 år.

Kommer löneväxling att vara möjlig till och med anställda fyller 69 år för de som tillhör SACO?

Svar: Ja.

Är det någon ändring för åldern för löneväxling?

Se svar ovan.

Hur länge får man löneväxla nu?

Se svar ovan.

Vilka åldrar gällde för löneväxling för ST respektive Saco?

Se svar ovan.

Hur tänker ni på GDPR och facklig tillhörighet när det gäller inbetalningen till t ex enskild överenskommelse

Svar: Vi har ingen information om vilken en anställds fackliga tillhörighet och gör ingen kontroll på det heller. Det är du som arbetsgivare som ska rapportera utifrån de regler som gäller.

Om NOR

Var vänder jag mig om jag vill vara med i piloten för NOR-beräkningar?

Svar: Vad roligt att ni är intresserade! Vi söker inte aktivt efter myndigheter som vill delta då vi inte är riktigt där ännu.

Har ni möjlighet att skicka ut informationen om NOR?

Svar: Nej, inte i nuläget. Vi har varken det uppdraget eller fullständiga underlag då vi har tjänstetid för beräkning av den förmånsbestämda delen.

Om kostnader och prognos

Är ändringarna kostnadsneutrala för oss som arbetsgivare?

Svar: Ändringarna gör att ni som arbetsgivare betalar in till en ny del för Avdelning 2 och ska betala in premier för den valbara delen och Kåpan Tjänste till 69 år.

Får vi en ny prognos över kostnaderna för 2024 med tanke på ändringarna i avtalet?

Svar: Prognosen som ni fått innehåller ändringar som kommer.

När skickades den nya prognosen ut?

Svar: Vi skickade ut prognoserna för ungefär en månad sedan. Den innehåller ändringarna som kommer.

Vilken är avgiften till Partsådet?

Svar: Ni har inte betalat någon avgift till Partsrådet under perioden 2021–2023. Det är inte heller någon avgift för 2024 – 2025. Från 2026 är avgiften 0,03 procent. Information om avgifter och skatter finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Avgifter och skatter (Arbetsgivarverket)

Övriga frågor

Kommer lönesystemen fungera efter 1 januari 2024?

Svar: Det är du som arbetsgivare som är kravställare till ert lönesystem. Vi berättar bara vilka krav som behöver ställas så att rätt anställningsuppgifter kommer in på rätt sätt till oss.

Jag vet inte vad Kåpan Flex och Kåpan Tjänste är?

Svar: Det är två av delarna i tjänstepensionen från statlig anställning. Kåpan Tjänste är en av de obligastoriska delarna som arbetsgivaren betalar in 2 procent av lönen till. Kåpan Flex är en del som redan finns i Avdelning 1 och som även kommer att finnas för Avdelning 2 från 1 januari. Inbetalningen till den delen är lite olika beroende på när den anställda är född. Du kan läsa mer här på spv.se om de olika delarna. 

Kommer ni att ha en mer digital hantering av ärenden?

Svar: Ja, vi jobbar med att under nästa år utveckla en digital ansökan om den förmånsbetämda delen i två etapper.

Vad är SPV-dagen?

SPV-dagen är en dag för dig som ansvarar för eller arbetar med tjänstepension från statlig anställning. Vi på SPV bjuder på aktuell information och möjlighet till dialog om insikter och behov av stöd kring tjänstepensionen. Och när vi ses är det också ett bra tillfälle att träffa oss och kollegor från andra myndigheter!

Tillsammans fixar vi den bästa förmånen för dig och de anställda – tjänstepensionen!

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL