Vår verksamhet

Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att hantera, beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom staten och tidigare statliga verksamheter som bolagiserats. Vi har drygt 1 miljon kunder – både statligt anställda, tidigare statligt anställda och pensionärer.

SPV finns i Sundsvall och vi är ungefär 250 medarbetare. Myndigheten bildades 1963 och hör till Finansdepartementet.

Tjänstepensionen – en trygghet för dig som arbetar eller har arbetat statligt

Tjänstepensionen är de pengar som din arbetsgivare betalar in till din pension. Den är en viktig del av den totala pensionen. Vi på SPV vill ge dig enkel och neutral information om delarna i din tjänstepension och vad som påverkar storleken på dem, så att du kan göra medvetna val under ditt arbetsliv.

När det börjar bli dags för pension lotsar vi dig gärna och visar vilka möjligheter som finns i tjänstepensionen från statlig anställning. Allt för att du ska få en så trygg övergång från arbetslivet till pensionärslivet som möjligt. Och till dig som redan är pensionär ser vi till att betala ut rätt pengar i rätt tid, och finns självklart där för dina frågor.

Våra mål

På SPV har vi två övergripande mål som är vårt fokus både i det vardagliga arbetet och i utvecklingen framåt:

 • Vi har nöjda och trygga kunder.
 • Vi är effektiva och hållbara.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter

Här är några av våra större arbetsuppgifter:

 • Svara på frågor från pensionärer, statligt anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepensionen.
 • Beräkna skuld och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Hantera administrationen av tjänstepensionen åt myndigheter och bolag som har statliga avtal.
 • Leverera prognoser och statistik till regeringen.

Instruktion och regleringsbrev talar om vad vi ska göra

I SPV:s instruktion fastställs myndighetens formella uppdrag och ansvarsområden. Instruktionen är beslutad av riksdagen och gäller tills vidare.

Instruktion för SPV, riksdagens webbplats

Inför varje verksamhetsår får SPV ett regleringsbrev av regeringen. Det styr vår verksamhet det kommande året.

SPV:s regleringsbrev för 2024

Den statliga värdegrunden vägleder oss

Vår verksamhet vilar på en gemensam statlig värdegrund. Den är en grundläggande utgångspunkt för alla oss som arbetar inom staten. 

Principerna i den statliga värdegrunden är:

 • Demokrati 
 • Legalitet 
 • Objektivitet
 • Fri åsiktsbildning 
 • Respekt 
 • Effektivitet och service 

Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)

Årsredovisningen visar hur det har gått

SPV lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen för att återrapportera hur verksamheten har gått under året.

SPV:s årsredovisning för 2023 (pdf, nytt fönster)

SPV i siffror 2023

 • Vi hanterade pensioner och försäkringar för 900 000 personer
 • Vi fattade drygt 36 000 beslut om pensioner och ersättningar

 • Vi betalade ut 17,7 miljarder kronor fördelat på 4,3 miljoner utbetalningar

 • Vi registerförde anställningsuppgifter för 1,1 miljoner personer.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL