Vår verksamhet

Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för cirka 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare. Vi hanterar över 1 100 000 anställningsuppgifter och försäkringar.

Varje år fattar vi dessutom cirka 55 000 beslut om pensioner och ersättningar och gör drygt 3,6 miljoner utbetalningar. Totalt betalar vi ut cirka 16 miljarder kronor.

Årsredovisning

Vår årsredovisning ger dig bra information om vår verksamhet.

Styrande dokument

Det är SPV:s regleringsbrev och några förordningar som reglerar vår verksamhet.

Regleringsbrev

SPV:s regleringsbrev för 2020 (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Förordningar

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.