Förmånligare villkor

Om det finns särskilda skäl kan den anställda beviljas förmånligare pensionsvillkor än vad som framgår av tjänstepensionsavtalet.

Vem kan besluta om förmånligare villkor?

För statliga myndigheter och affärsverk är det Arbetsgivarverket som beslutar om förmånligare villkor enligt arbetsgivarnyckeln till tjänstepensionsavtalet PA 16. För icke-obligatoriska medlemmar hos Arbetsgivarverket är det arbetsgivaren själv som kan besluta om förmånligare villkor i samråd med Arbetsgivarverket.

Hur finansieras förmånligare villkor?

När förmånligare villkor beviljas, i samband med eller sedan anställningen har upphört, ska den extra kostnaden finansieras via en engångspremie. Det är enligt Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar, § 6.

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar på riksdagens webbplats

Engångspremien betalas av den arbetsgivare där personen som beviljas förmånligare villkor var anställd.

Så här gör du

  1. Du som arbetsgivare skickar beslutet om de förmånligare villkoren till oss.

  2. Vi räknar, fattar beslut och skickar en särskild faktura på engångspremien.

Engångspremien räknar vi ut enligt grunder som fastställs av SPV. Engångspremien beräknas utifrån differensen mellan den pensionsnivå som följer av beslutet om förmånligare villkor och den pensionsnivå som personen hade tjänat in vid tidpunkten för avgång.

Så här räknar vi ut engångspremien

Beslutad pensionsnivå minus intjänad pensionsnivå

Förmånligare villkor finansieras enligt 12 kap. 1 § Avdelning 1 PA 16 och 9 kap. 1 § Avdelning 2 PA 16.

För myndigheter tillkommer löneskatt på 24,26 % vid fakturering av engångspremien. Arbetsgivare som inte är statliga myndigheter ansvarar själva för att betala särskild löneskatt på pensionskostnaden direkt till Skatteverket.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL