Orsakskoder

Till fakturan för förmånsbestämd pension finns flera fakturaspecifikationer. På fakturaspecifikationen på personnivå kan du se en kod för orsaken till att en premie har ändrats om premien gäller en retroaktiv premiemånad. Här förklarar vi vad de olika koderna betyder.

Eftersom det är begränsat med utrymme på fakturaspecifikationen kan vi inte där förklara i detalj vad de olika orsakerna kan vara till att en premie ändrats. I fakturaspecifikationen finns istället en kod. För att förstå vad koden innebär kan du läsa i tabellen nedan. 

Orsakskoder
Kod Orsak till ändring
01 Nyanställning
02 Tjänstledighet
03 Sjuk mer än 90 dagar
04 Sjuk mer än 90 dagar – avslutad
05 Tillfällig sjukpension
06 Tillfällig sjukpension – avslutad
07 Delpension
08 Delpension – avslutad
09 Definitiv sjukpension
10 ÖB-rätt tillkommer
11 ÖB-rätt upphör
12 Avslutad anställning
13 Ändrad premietyp
14 Uppnår slutålder
15 Åter i tjänst (sjuk 021231)
16 Tjänstledig 100 % med annan pensionsrätt
17 Tjänstledig 100 % minst 241 dagar
18 Tjänstledig – avslutad
19 Aktualiserad PA 03
20 Förändrad tjänstetid
23 Personnummerbyte
24 Uppnår inträdesålder
25 Årsskifte
26 Ny/ändrad bruttolönesumma
27 Fastställd livränta
28 Ändrad omfattning
29 Ändrat målbelopp – övrig orsak
30 Aktualisering PA 03 (premier)
32 Definitiv sjukpension – avslutad
33 Ändrat målbelopp – övrig orsak
34 Ändrad pensionsgrundande lön
35 Registervård
36 Sjuk mer än 90 dagar – ändrad omfattning i ledigheten
37 Tjänstledig annan anställning
38 Tjänstledig annan anställning – ändrad omfattning
39 Tjänstledig annan anställning – avslutad
40 Tjänstledig enskild angelägenhet
41 Tjänstledig enskild angelägenhet – ändrad omfattning
42 Tjänstledig enskild angelägenhet – avslutad
43 Tjänstledig 100 % med annan pensionsrätt – avslutad
44 Indexerad bolagslivränta
45 Ändrad pensionsålder eller tjänsteålder på anställning
46 Avgång med pensionsersättning
47 Avgång med särskild pensionsersättning
48 Avgång med myndighetsdebiterad ålderspension
49 Avgång med förtida uttag i pensioneringssyfte
50 Avgång enligt övergångsbestämmelse – 60 år
51 Avgång enligt övergångsbestämmelse – 63 år
52 Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 60 år
53 Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 61 år
54 Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 63 år
55 Avgång enligt F-kassans övergångsbestämmelse – 64 år
56 Kombinationstjänstarvode
57 Pensionsmedel överförda till EU
58 Ändrad beräkning av pensionsgrundande lön
59 Intjänande efter uppnådd pensionsålder
60 Ändrad beräkning av pensionsgrundande lön
61 Ändrad beräkning av tjänstetid före 28 år
62 Ändrad beräkning av tjänstetid
72 Lönesänkningsförmån införd

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL