Fakturaspecifikation för för­månsbestämda pensioner

Till fakturan för de förmånsbestämda pensionerna finns specifikationer på tre nivåer.

Faktureringsgrupper och arbetsgivare

En faktureringsgrupp kan innehålla flera olika arbetsgivare. Om faktureringsgruppen bara omfattar en arbetsgivare visas samma information för båda faktura­specifikationerna. Slutbeloppet på specifikationen på faktureringsgruppsnivå motsvarar beloppet på fakturan.

På specifikationerna redovisas kostnaderna för respektive premietyp. Kostnaderna delas upp i innevarande månad och retroaktiva månader.

Retroaktiva månader

Premier för retroaktiva månader skapas om uppgifterna som premien grundat sig på ändras retroaktivt. Till de retroaktiva månaderna specificeras kostnads- och intäktsräntor beroende på om premien blivit högre eller lägre efter omräkningen.

Summering längst ner

Längst ner finns en summeringsruta. Här kan du se den totala summan av premierna för innevarande månad och de retroaktiva månaderna och räntebeloppen.

Fakturaspecifikationerna på faktureringsgrupps- och arbetsgivarnivå publiceras i pdf-format.

Anställda redovisas per individ

Alla anställda som är med i beräkningen finns listade på fakturaspecifikationen på individnivå. Premiekostnaden redovisas per individ specificerat per månad och fördelat på de olika premietyperna.

Fakturaspecifikationerna på individnivå publiceras i excelformat.

Vad de olika premietyperna finansierar

PSA-premien

Den så kallade PSA-premien (som finansierar personskadeersättning enligt avtal om ersättning vid personskada) beräknas inte på individnivå. Det innebär att den inte finns med i fakturaspecifikationen på individnivå. Däremot finns PSA-premien med i fakturaspecifikationerna på faktureringsgrupp- och arbetsgivarnivå. Det betyder att om premierna på fakturaspecifikationen på individnivå summeras, måste PSA-premien läggas till för att summan ska stämma mot fakturan.

Orsakskoder

Om premien gäller en retroaktiv premiemånad anges en kod som beskriver orsaken till varför premien har räknats. Här hittar beskrivningar till dessa koder.

Orsakskoder för den förmånsbestämda premien 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL