Avgift till Partsrådet och Trygghetsstiftelsen

Verksamheten inom Partsrådet och Trygghetsstiftelsen finansieras genom att du som arbetsgivare betalar en avgift.

Avgiften betalar du via det OCR-underlag som vi skickar till dig som arbetsgivare innan årets början.

Vad avser avgiften?

Den totala avgiften är 0,3 procent av bruttolönesumman. Det går till Trygghetsstiftelsen.

Ni behöver inte betala avgiften till Partsrådet under perioden 2021–2023. Den brukar vara på 0,055 procent. Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna har kommit överens om det.

Avstämning av föregående års avgifter

I maj/juni gör vi en avstämning av föregående års avgifter. Vi jämför inbetalda avgifter med definitiva avgifter som vi räknar fram med hjälp av de kontrolluppgifter som du har lämnat till Skatteverket. Om det uppstår differenser skickar vi en faktura. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL