Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. Pengarna kan till exempel komma från efterlevandepension, kompletterande efterlevandepension eller från din tjänstegrupplivförsäkring. Hur dina anhöriga ansöker om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt.

Pengarna kan komma från

din efterlevandepension

din kompletterande efterlevandepension

din tjänstegrupplivförsäkring

Dina efterlevande kan söka ekonomiskt stöd om de lever under svåra ekonomiska förhållanden

Om du tidigare har varit statligt anställd och dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL