Sjuk

Om du blir sjuk under en längre tid kan du har rätt till sjukpension. Förutsättningen för att du ska få sjukpension är att du omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-91 F och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Så länge som du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt att få sjukpension.

Har du fått hel sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan?

Om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och måste sluta din anställning före pensionsåldern kan du ha rätt till sjukpension. Sjukpensionen motsvarar ungefär 21 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag). Om du har en lön som är högre än 30 188 kronor/månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Du kan få tillfällig sjukpension om du har nedsatt arbetsförmåga

Du kan få tillfällig sjukpension från oss om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det gäller under förutsättning att du får en sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan på 25, 50, 75 eller 100 procent. Om du får sjukavdrag från din arbetsgivare får du inga pengar från oss under denna tid.

Om Försäkringskassan sänker alternativt höjer din sjukersättning eller aktivitetsersättning gör vi likadant med sjukpensionen.

Hur mycket får du i sjukpension?

Sjukpensionens storlek påverkas av ditt pensionsunderlag
Pensionsunderlag  Sjukpension vid aktivitetsersättning och sjukersättning
–7,5 prisbasbelopp 21 %
7,5 prisbasbelopp–20,0 prisbasbelopp 81 %
20,0 prisbasbelopp–30,0 prisbasbelopp 40,5 %

 

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i oktober 2020 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2015-2019.

I pensionsunderlaget ingår:

  • Din fasta lön (den grundlön du har i din anställning).
  • Andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg (inte övertidsersättning eller kostnadsersättning).
  • Så kallade naturaförmåner, till exempel helt fri kost eller bostad.

Hur påverkas din tjänstepension om du är sjuk?

Om du får sjukpension fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.

Så här ansöker du om sjukpension

  • Om du fortfarande är anställd behöver du inte skicka in någon ansökan till oss. Din arbetsgivare meddelar oss att du är sjuk. Om du har rätt till sjukpension skickar vi ett meddelande till dig om det.
  • Har du slutat din anställning och var sjuk i samband med att du slutade ska du kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL