Händelser i livet

Din tjänstepension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. De flesta händelser påverkar din tjänstepension. I de olika händelserna beskriver vi vad som händer och vad du bör tänka på när du befinner dig i de olika situationerna.

Nyanställd

Som finns det saker du bör känna till.

Slutat din anställning

Om du slutar din anställning påverkas din tjänstepension lite olika beroende på när du slutade din anställning.

Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. Om du har förlorat en nära anhörig kan det också finnas rätt till pengar för dig och din familj.

Sambo

Om du blir sambo finns det några saker du behöver tänka på. Bland annat kan det vara klokt att se över återbetalningsskyddet på din pension.

Gift

Om du gifter dig finns det några saker du behöver tänka på. Bland annat kan det vara klokt att se över återbetalningsskyddet på din pension.

Nyligen separerat

Om du separerar kan det vara bra att se över din pension.

Sjuk

Om du blir långvarigt sjuk kan du få sjukpension från oss.

Arbetsskada

Om du får en arbetsskada kan du också ha rätt till ersättning.

Tjänstledig

Om du är tjänstledig påverkas din tjänstepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.