Slutat din anställning

Om du slutat din anställning efter 28 års ålder så har du rätt till förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension PA-91 F (Kåpan Tjänste) och i vissa fall kompletterande efterlevandepension. Din tjänstepension kallas då för fribrev.

Vad händer med din tjänstepension när du slutat din anställning?

  • Vi skickar varje år ut ett fribrevsbesked med uppgift om hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension och eventuellt till din kompletterande efterlevandepension.
  • Du får ett separat besked för din kompletterande ålderspension PA-91 F (Kåpan Tjänste).
  • Om du slutat din anställning före pensionsåldern men efter 62 års ålder på egen begäran och i pensioneringssyfte, blir din försäkring slutbetald. Det innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspensionen PA-91 F (Kåpan Tjänste) och eventuell kompletterande efterlevandepension beräknas som om du arbetat fram till pensionsåldern. Slutbetalning gäller inte om du slutar med pension enligt övergångsbestämmelser om lägre pensionsålder.

Om du blir sjuk eller dör inom tre månader efter att du slutat din anställning

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller dör inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att

  • det kan finnas rätt till en sjukpension om du blir sjuk.
  • det kan finnas rätt till pengar för din familj om du dör.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till liknande skydd.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL