Blanketter för privatpersoner – Försäkringslösning PA-91 F

Blanketter för dig som privatperson. Blanketterna finns i både alfabetisk ordning och i nummerordning. Fyll i blanketten och skicka in den. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett Nummer Beskrivning
Anmälan av kontonummer för insättning av pension (pdf, nytt fönster)  9214 Meddela Swedbank vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.
Särskilt förmånstagarförordnande för försäkringar från Kåpan Pensioner (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande, för din pension hos Kåpan Pensioner. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år – ansökan(pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år – ansökan (pdf, nytt fönster) 1506 Påbörja ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ändrad uttagsålder (pdf, nytt fönster) 0102 Fylls i av dig som vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension före eller efter 65 år
Lägg till återbetalningsskydd för Kåpanpension (pdf, nytt fönster) 4014a Lägg till återbetalningsskydd på försäkring hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd för Kåpanpension (pdf, nytt fönster) 4014b Ta bort återbetalningsskydd på försäkring hos Kåpan Pensioner.

Blanketter i nummerordning

Blankett Nummer Beskrivning
Ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år – ansökan (pdf, nytt fönster) 1506 Påbörja ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år – ansökan(pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Särskilt förmånstagarförordnande för försäkringar från Kåpan Pensioner (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande, för din pension hos Kåpan Pensioner. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Ändrad uttagsålder – ansökan (pdf, nytt fönster) 0102 Fylls i av dig som vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension före eller efter 65 år.
Lägg till återbetalningsskydd för Kåpanpension (pdf, nytt fönster) 4014a Lägg till återbetalningsskydd på försäkring hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd för Kåpanpension (pdf, nytt fönster) 4014b Ta bort återbetalningsskydd på försäkring hos Kåpan Pensioner.
Anmälan av kontonummer för insättning av pension (pdf, nytt fönster)  9214 Meddela Swedbank vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.