Premiebefrielse för den valbara delen och Kåpan Tjänste

Du betalar varje månad in pengar till den valbara delen och Kåpan Tjänste. En gång per år får du tillbaka pengar för anställda som har varit sjuka mer än 90 dagar eller haft delpension. Det kallas premiebefrielse.

Kreditering i april

  • Återbetalningen av föregående års avgifter kommer på en separat faktura i april.
  • Återbetalningen kan kvittas mot fakturan för de förmånsbestämda ålderspensionerna som du får varje månad (Bankgiro 756-8108). Om du inte har möjlighet att kvitta fakturan skickar du bank- eller plusgironummer till ekonomi@spv.se så betalar vi ut beloppet.

Underlag för beräkning av premiebefrielse

Underlag för beräkningen av premiebefrielse baseras på de uppgifter som du som arbetsgivare skickar in till oss via månadsfilen.

Fakturaspecifikationer

Till kreditfakturan finns en fakturaspecifikation. 

Hämta fakturaspecifikationer

Fakturaspecifikationerna hämtar du genom att logga in till självbetjäningstjänsterna för arbetsgivare.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL