Ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd

Arbetsgivare som betalar en avgift till Trygghetsstiftelsen kan få en statlig ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd. Det är vi på SPV som ansöker och betalar ut ersättningen åt dig som arbetsgivare.

Det här är omställnings- och kompetensstöd

Som arbetsgivare betalar du en avgift till Trygghetsstiftelsen. I och med att du gör det kan du få en statlig ersättning på 0,15 procent av det löneunderlag som legat till grund för avgiften till Trygghetsstiftelsen. Det kallas för omställnings- och kompetensstöd och beslutas av Kammarkollegiet. Ersättningen ska stärka anställdas fortsatta anställningsbarhet under både pågående och avslutad anställning men är inte kopplad till någon specifik insats.

Första utbetalningen gäller för 2022

Den nya statliga ersättningen gäller från den 1 oktober 2022. Den första utbetalningen gäller för 1 oktober–31 december 2022 och kommer att betalas ut senast den 31 december 2023.

SPV ansöker om och betalar ut ersättningen

För att du som arbetsgivare ska kunna få utbetalning av den statliga ersättningen i form av omställnings- och kompetensstöd, behöver du bara anmäla vissa uppgifter till oss på SPV. Vi skickar sen en ansökan om ersättning för alla arbetsgivare till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och vi betalar sedan ut den senast den 31 december 2023.  

Redovisning av pengarna

Vi på SPV förmedlar utbetalningarna åt Kammarkollegiet. Pengarna bör redovisas på S-kod 3511 – intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk med motpart Kammarkollegiet, 1003.

Anmäl konto för att få ersättning

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan.

Anmäl uppgifter för utbetalning av omställnings- och kompetensstöd 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL