Privatperson - Tjänstepension från din statliga anställning

Det här kan du göra när du loggat in

  • Gör valet för din valbara del

  • Flytta pengar du tjänat in till din valbara del

  • Ansök om förmånsbestämd ålderspension

  • Se dina utbetalningar

  • Gör prognos för hela din pension

  • Se dina pensionsbesked