Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. De kan komma från din familjepension eller tjänstegrupplivförsäkring. Eller så kan du ha valt ett återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring – som ingår i din anställning

Så länge du är anställd av PostNord ingår PostNords tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Från 1 januari 2012 administrerar Bliwa försäkringsbolag PostNords tjänstegrupplivförsäkring.

Försäkringsbolaget Bliwas webbplats

Familjepension – ingår om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp

Familjepensionen ingår i din tjänstepension ITP-P om du har en pensionsmedförande lön över 7,5 inkomstbasbelopp. De som kan få din familjepension är din make, maka, registrerad partner eller barn under 20 år. Sambo kan inte få familjepension. Finns inga barn betalas hela familjepensionen ut till make, maka eller registrerad partner. Finns det barn får make, maka eller registrerad partner 75 procent av familjepensionen.

Rätt att avstå familjepension

Du har rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension och istället få en förstärkt kompletterande ålderspension ITP-P (ITPK-P). Det måste du anmäla till din arbetsgivare. Den familjepension som du redan tjänat in finns kvar till dina efterlevande.

Storleken på familjepensionen

Familjepensionens grundbelopp är 32,5 procent av din pensionsmedförande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 16,25 procent av din pensions­medförande lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Familjepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Så här länge betalas den ut

Familjepensionen betalas ut varje månad livet ut. Det finns några fall när den upphör att betalas ut. Det är

  • om din make, maka eller registrerade partner gifter om sig före 60 års ålder
  • när ditt barn fyller 20 år. Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till familjepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.
  • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

Var finns familjepensionen?

PostNord har försäkrat familjepensionen hos Skandia och SPP. Tjänade du in familjepension från mars 1994 till december 2004 finns den hos Skandia och vi på SPV betalar ut den. Den familjepensionen som du tjänat in från januari 2005 finns hos SPP.

Kontakta SPP för information om din famljepension från januari 2005Beroende på vilket bolag inom PostNord du arbetar på eller har arbetat på kan tidpunkterna vara olika.

Så finansieras din pension från PostNord

Återbetalningsskydd – som du kan lägga till

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör innan 65 år. Du kan välja återbetalningsskydd på din kompletterande ålderspension ITP-P (ITPK-P). Det är försäkringsbolaget som förvaltar din kompletterande ålderspension ITP-P (ITPK-P) som betalar ut pengarna.

Läs mer på Collectums webbplats om återbetalningsskydd och logga in för att se ditt aktuella val.

Återbetalningsskydd på Collectums webbplats

Familjeskydd – som du kan lägga till

Familjeskydd är en extra pension till din familj om du skulle avlida innan du slutat arbeta. Det är en kostnad för dig beroende på vilken omfattning och vilken utbetalningstid du vill ha. För att se ditt val, eller om du vill ändra ditt familjeskydd, loggar du in på Collectums webbplats.

Familjeskydd på Collectums webbplats

Dina efterlevande kan söka ekonomiskt stöd om de lever under svåra ekonomiska förhållanden

Om du tidigare har varit statligt anställd och dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL