Sjuk

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension. Förutsättningen för att du ska få sjukpension är att du omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP-P och att Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Du ska också varit sjuk i mer än 90 dagar och ha en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent.

Vem får sjukpension?

  • Du får sjukpension om du får en sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan
  • Du kan ha rätt till sjukpension om du får sjukpenning från Försäkringskassan
  • Om du slutat din anställning på PostNord och var sjuk i samband med att du slutade kan du också ha rätt till sjukpension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Mer information om sjukersättning och aktivitetsersättning

Mer information om du har sjukpenning från Försäkringskassan

Hur påverkas din tjänstepension om du är sjuk?

Om du får sjukpension fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.

Behöver du ansöka?

  • Är du fortfarande anställd hos PostNord meddelar de oss om du är sjuk i mer än 90 dagar. Du behöver inte skicka in någon ansökan till oss. Om du har rätt till sjukpension skickar vi ett meddelande till dig.
  • Har du slutat din anställning på PostNord och var sjuk i samband med att du slutade ska du kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.