Nyanställd

Som anställd vid ett bolag inom PostNord omfattas du av tjänstepensionsavtalet ITP-P. Avtalet är uppdelat i avdelning 1 och avdelning 2. Avdelning 1 administreras av Collectum och avdelning 2 av SPV.

ITP-P avdelning 1 (administreras av Collectum)

Du omfattas av ITP-P avdelning 1 om du

  • är född den 1 januari 1981 eller senare
  • är timavlönad
  • är förstärkningsanställd.

Om du är född 1979 eller 1980 tillhör du avdelning 1 om du har börjat din anställning i PostNord den 1 oktober 2017 eller senare.

Mer information om ITP-P avdelning 1 hittar du på Collectums webbplats

Collectums webbplats

ITP-P avdelning 2 (administreras av SPV)

Du omfattas av ITP-P avdelning 2 om du

  • är född före den 1 januari 1981
  • är anställd på minst 20 procent
  • har fyllt 18 år
  • är fullt arbetsför på den tjänst som du är anställd på.

Är du visstidsanställd ska din anställning vara i minst tre månader i följd.

Mer information finns under rubriken Nyfiken på pension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL