Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med SPV:s beslut kan du begära att vi ändrar beslutet. Du kan också vända dig till domstol för att få beslutet prövat.

Hur du gör för att få ditt beslut ändrat beror på om efterlevandepensionen är från en person som var statligt anställd eller inte.

Du som fått beslut om efterlevandepension – statligt anställda

Om du inte är nöjd med beslutet om efterlevandepension efter en person som varit statligt anställd kan du stämma staten i domstol. När du lämnar in en ansökan om stämning mot staten blir det en tvist mellan dig och staten.

Så här gör du om den avlidne var medlem i ett fackförbund

  • Vänd dig så snart som möjligt till det fackförbund som den avlidna tidigare varit medlem i. Fackförbundet kan hjälpa dig hur du ska gå vidare för att stämma staten. Om du företräds av den avlidnes fackförbund kan arbetstvisten prövas direkt i Arbetsdomstolen.
  • Om du inte får hjälp av ett fackförbund lämnar du in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där avlidne var folkbokförd. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
  • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Så här gör du om den avlidne inte var medlem i ett fackförbund

  • Du lämnar du in en ansökan om stämning mot staten till den tingsrätt där avlidne var folkbokförd. Samma sak gäller om den avlidne inte varit medlem i ett fackförbund. Arbetstvisten prövas då först i tingsrätten och kan senare prövas i Arbetsdomstolen.
  • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig. Du kan inte överklaga SPV:s beslut till förvaltningsrätten.

Du som fått beslut om efterlevandepension – andra än statligt anställda

Du kan vända dig till domstol för att pröva beslutet du fått om efterlevandepension efter en person som

  • varit anställd hos en arbetsgivare som inte är statlig
  • omfattas av förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (PISA-förordningen). Det gäller bland annat om den avlidna har arbetat på en teater-, dans- eller musikinstitution.
  • har statlig personlig pensionsrätt.

Vilken domstol som kan pröva beslutet beror bland annat på den avlidnes anställning.

Så här överklagar du beslutet

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40 eller genom att skicka ett mejl till oss.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL