Pensionsbesked om förmånsbestämd ålderspension (fribrev)

När du slutar din anställning räknar vi ut hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension. Vi utgår ifrån de inbetalningar som din arbetsgivare har gjort under tiden du varit anställd. Denna tjänstepension kallas fribrev. Du får även pensionsbesked om fribrev om du i din anställning har bytt från tjänstepensionsavtalet PA-91 F till tjänstepensionsavtalet PA 03.

Så här läser du ditt pensionsbesked om fribrev

Ditt pensionsbesked visar hur mycket du tjänat in i fömånsbestämd ålderspension enligt pensionsavtal PA-91 F. Om du har tjänat in till kompletterande efterlevandepension redovisas även storleken på den. Du ser också vilket underlag vi har använt när vi har räknat ut din tjänstepension.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 F.

Den förmånsbestämda ålderspensionen som visas i pensionsbeskedet kan bestå av olika delar. Den kan vara intjänad enligt olika tjänstepensionsavtal och innehålla återbäring.

Tjänstepensionsavtal PA-91 och PA-91 F

Din tjänstepension kan vara redovisad i två delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer SPV att betala ut båda delbeloppen. Här kan du läsa mer om de olika delarna.

PA-91 – för dig som var anställd vid Högskolan i Jönköping den 1 juli 1994.

Om du har varit anställd vid Högskolan i Jönköping före den 1 juli 1994 kan du ha rätt till en livränta enligt det äldre pensionsavtalet PA-91. Livräntan bestäms av ditt pensionsunderlag och din tjänstetid. Pensionsunderlaget räknas fram utifrån medeltalet av dina pensionsgrundande årslöner innan 1994. Som tjänstetid får du räkna den tid du har arbetat statligt från 28 års ålder till och med den 30 juni 1994. För att ha rätt till en livränta måste tjänstetiden vara minst 3 år.

PA-91 F

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension enligt tjänstepensionsavtal PA-91 F. Ditt fribrev bestäms av din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Återbäring

Din förmånsbestämda ålderspension redovisas på två olika sätt. Först visas belopp med aktuell återbäring inräknad. Återbäringen kan både öka och minska över tid.

Det andra beloppet visar hur stor del av det aktuella beloppet som du är garanterad att få. Hur mycket återbäring som tillkommer när du går i pension beror på resultatet från försäkringsgivaren Skandia Liv. Din förmånsbestämda ålderspension kan aldrig bli lägre än det garanterade värdet.

Mer information om förmånsbestämd ålderspension

Pengar till din familj om du dör

Om du har tjänat in till kompletterande efterlevandepension visas det grundbelopp som din familj får dela på. Kompletterande efterlevandepension kan betalas ut till efterlevande make, maka, registrerad partner och i vissa fall sambo. Det finns också rätt till efterlevandepension för barn under 20 år.

Den kompletterande efterlevandepensionen kan bestå av olika delar. Den kan vara intjänad enligt olika tjänstepensionsavtal eller innehålla återbäring.

Om efterlevandepension under händelsen dödsfall

Underlag för beräkning

Ditt fribrev bestäms av din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Arbetsgivare

Här visas din senaste arbetsgivare som har betalat in pengar till din tjänstepension enligt PA-91 F.

Försäkringstid (antal månader)

Här kan du se hur många månader du har tjänat in tjänstepension i din anställning.  Du får bara räkna med tjänstetid från det att du fyllde 28 år.

Försäkringstid

Här kan du se när du slutade tjäna in till din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 F. Om du slutade din anställning mitt i en månad får du ändå tjänstepension för hela månaden.

Slutat din anställning

Efterskydd

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att:

  • Du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk.
  • Det kan finnas rätt till pengar för din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till ett liknande skydd.

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år.

Gå i pension

Gör en prognos över hela din pension

På Mina sidor kan du logga in och göra en prognos över hela din pension genom ett samarbete med Minpension.se. Där kan du också se dina pensionsbesked.

Uppgiften om din intjänade förmånsbestämd ålderspension enligt tjänstepensionsavtal PA-91 F presenteras under pensionsinstitut Skandia på Minpension.se.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL