Prognos över pensionskostnader 2024

Prognosen för 2024 visar att pensionskostnaderna kommer öka för de flesta arbetsgivare. Scenariot som visar utvecklingen av kostnaderna för 2025 och 2026 är mer osäkra.

I slutet av september får du som arbetsgivare en prognos för 2024 års pensionskostnader enligt tjänstepensionsavtalet PA 16. Du får även ett långsiktigt scenario som visar hur era kostnader kan utvecklas för de kommande åren.  

Både prognosen och scenariot är specifikt beräknade för just dig som arbetsgivare utifrån de anställningsuppgifter som ni rapporterat in till och med maj 2023. Vi har även tagit hänsyn till de förändringar i PA 16 som införs 2024.

Förändringar i PA 16 som påverkar premierna

Kostnader i två delar

Både prognosen och scenariot är uppdelade i två delar.

  • Ett belopp för förmånsbestämd pension och kollektiva premier.
  • Ett belopp för premiebestämd pension.  

Ökade kostnader för 2024

Prognosen visar att pensionskostnaden ökar för de flesta arbetsgivare. Kostnaderna för premiebestämd pension följer löneutvecklingen hos er. 

Att kostnaderna för förmånsbestämd pension och kollektiva premier ökar för 2024 beror framför allt på den höga inflationen och den medföljande stora höjningen av prisbasbeloppet som driver upp pensionsnivåerna.

Löneutvecklingen för de anställda och avtalets regler för beräkning av pensionsunderlagen har stor betydelse för pensionskostnaden. Vid beräkning av pensionsunderlagen har prisbasbeloppet stor påverkan. När pensionsunderlaget är över en viss gräns (7,5 inkomstbasbelopp) ökar sparpremien snabbt.

Genom att värdesäkringspremien sänks från 4,0 procent till 2,8 procent av pensionsunderlaget blir dock ökningen av kostnaderna för förmånsbestämd pension mindre än den skulle ha blivit annars. Höjningen av premieräntan från -1,2 procent till -0,6 procent bidrar till att hålla ner nivån på sparpremien.

Läs mer om prognos över pensionskostnader

Scenariot för 2025 och 2026 är mer osäkert

Det långsiktiga scenariot bygger på fler antaganden än den ettåriga prognosen. Exempelvis gör vi antaganden om framtida premienivåer och basbelopp. Det gör att uppgifterna i scenariot alltid är mer osäkra än de ni får i prognosen, men de ger en indikation på hur era pensionskostnader kan komma att utvecklas.

Förändringar i PA 16 som påverkar premierna

Den 1 januari 2024 införs en rad förändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16.

De avtalsförändringar som påverkar premierna är i huvudsak att:

  • Premier för Kåpan Flex införs även för personer som tillhör Avdelning 2.
  • Premier för premiebestämd pension betalas till 69 år för samtliga.

Premierna för förmånsbestämd pension påverkas inte och upphör liksom tidigare vid 65 år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL