Så här kan du ta ut din tjänstepension

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_sa_har_kan_du_ta_ut_din_tjanstepension.png

Din tjänstepension från statlig anställning består av olika delar. De har olika uttagsregler. Fundera vad som passar dig bäst – det går vanligen inte att ändra när du börjar ta ut delarna.

Du tjänar in till delarna den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex som längst tills du fyller 69 år.

Har du en förmånsbestämd del tjänar du in till den tills du fyller 65 år. Din pensionsgrundande tjänstetid för den förmånsbestämda delen räknas tills du fyller 65 år, även om du jobbar längre.

Det finns undantag för vissa tjänster, till exempel yrkesofficer inom Försvarsmakten.

Så här kan du som är född före 1966 ta ut delarna

Ta ut den valbara delen

 • Du behöver ansöka om delen. Ansöker du inte betalas den ut automatiskt när du fyller 72 år och livet ut.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under en period på minst 10 år.
 • Du kan välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp om värdet på din försäkring är mindre än ett prisbasbelopp.
 • Du kan tidigast ta ut den valbara delen från att du fyller 61 år.
 • Du ansöker om hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna.
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Har du glömt var du har valt att placera pengarna? Du ser ditt val när du loggar in på mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Ta ut delen Kåpan Tjänste

 • Du behöver ansöka om delen. Ansöker du inte betalas den ut automatiskt när du fyller 72 år och livet ut.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under en period på minst 5 år.
 • Du kan välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp om värdet på din försäkring är mindre än ett prisbasbelopp.
 • Du kan tidigast ta ut Kåpan Tjänste från att du fyller 61 år.
 • Du ansöker via kapan.se senast månaden innan du vill ha din första utbetalning.
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Logga in på kapan.se

Ta ut delen Kåpan Flex (ny från 2024)

 • Du behöver ansöka om delen. Ansöker du inte betalas den ut automatiskt när du fyller 72 år och livet ut.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under en period på minst 1 år.
 • Du kan välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp om värdet på din försäkring är mindre än ett prisbasbelopp.
 • Du kan tidigast ta ut Kåpan Flex från att du fyller 63 år.
 • Du ansöker via kapan.se senast månaden innan du vill ha din första utbetalning.
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Logga in på kapan.se

Ta ut den förmånsbestämda delen

 • Tar du ut den från 65 år eller senare betalas den ut livet ut.
 • Tar du ut den förmånsbestämda delen före 65 år kan du välja att den betalas ut med samma belopp livet ut eller med ett högre belopp fram till 65 år. Det finns en begränsning som innebär att du som mest får ta ut ett belopp som motsvarar ungefär 80 procent av din nuvarande inkomst. Har du hög lön gäller delvis andra regler. Tänk på att om du tar ett högre belopp före 65 år kanske det inte finns några pengar kvar efter 65 år.
 • Du behöver sluta din nuvarande anställning för att få ta ut den förmånsbestämda delen.
 • Du kan tidigast ta ut den förmånsbestämda delen från att du fyller 61 år.
 • Du behöver ansöka om den förmånsbestämda delen. Din arbetsgivare ska skriva under ansökan och skicka den till oss på SPV. Är du inte längre statligt anställd kan du ansöka på Mina sidor.
 • Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid. Vi betalar ut den förmånsbestämda delen tidigast från den månaden vi fått in ansökan. 
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

För dig som inte längre är statligt anställd loggar du in på Mina sidor och ansöker

Så här kan du som är född 1966 till 1987 ta ut delarna

Du behöver ansöka om alla delarna. Så här kan du ta ut dem:

Den valbara delen

 • Du kan ta ut delen livet ut eller under en period på minst 10 år.
 • Du kan tidigast ta ut den valbara delen från att du fyller 63 år.

Har du glömt var du har valt att placera pengarna? Du ser ditt val när du loggar in på mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Delen Kåpan Tjänste

 • Du kan ta ut den hela livet eller under en period på minst 5 år.
 • Du kan tidigast ta ut Kåpan Tjänste från att du fyller 63 år.

Logga in på kapan.se

Delen Kåpan Flex

 • Du kan ta ut den hela livet eller under en period på minst 1 år.
 • Du kan tidigast ta ut Kåpan Flex från att du fyller 63 år.

Logga in på kapan.se

Den förmånsbestämda delen

Alla har inte den här delen, logga in på Mina sidor för att se om du har den.

 • Tar du ut den från 65 år eller senare betalas den ut livet ut.
 • Tar du ut den förmånsbestämda delen före 65 år kan du välja att den betalas ut med samma belopp livet ut eller med ett högre belopp fram till 65. Det finns dock en begränsning som innebär att du som mest får ta ut ett belopp som motsvarar ungefär 80 procent av din nuvarande inkomst. Har du hög lön gäller delvis andra regler. Tänk på att om du tar ett högre belopp, kanske det inte finns några pengar kvar efter 65 år.
 • Du kan tidigast ta ut den förmånsbestämda delen från 63 år.

Är du född 1988 eller senare och tillhör Avdelning 1

Vill du veta hur du kan ta ut delarna kan du logga in och se vad som gäller för dig.

Logga in på Mina sidor

Gå vidare

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL