Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om omräkningspension

  • 1 Fyll i personuppgifter
  • 2 Granska och skicka in
  • 3 Bekräftelse

Fyll i personuppgifter

Bra att veta innan du fyller i

Vi betalar ut omräkningspensionen från den månad du fyller 65 år och livet ut. Skicka in din ansökan senast tre månader innan du fyller 65. Du får ett beslut när vi är klara med ditt ärende.

För att ha rätt till omräkningspension ska du ha haft en anställning under 2013 eller 2014 i vilken du omfattades av den så kallade PISA-förordningen. Du ska även ha haft en lägre pensionsålder än 65 år i den anställningen. Du har inte rätt till omräkningspension om du har omfattats av PISA-förordningen under 2015 eller senare.

Du kan även ha rätt till en tjänstepension från oss som kallas fribrev. På Dina pensionssidor ser du om du har rätt till det. Där kan du också ansöka.

Anmäl ditt kontonummer

Vi betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Du anmäler ditt konto på swedbank.se/kontoregister eller på blanketten Anmälan av kontonummer för insättning av pension som du hittar under Blanketter och formulär.

Personuppgifter

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Personuppgifter

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Personuppgifter

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL