Löneförhöjning nära pensionsåldern (65 år)

Det är din pensionsmedförande lön som är en av delarna som ligger till grund till storleken på din förmånsbestämda ålderspension. Skulle du få en löneförhöjning efter du fyllt 60 år kanske du inte kan räkna med hela löneförhöjningen.

Lönekapning vid löneförhöjning

Om du får en löneförhöjning när det är mindre än fem år kvar till 65 år, kanske du inte får räkna med hela löneförhöjningen i din kommande förmånsbestämda ålderspension. Det beror på en regel som kallas för lönekapning.

Lönekapning innebär att det finns en gräns för hur stor del av löneförhöjningen du får räkna med i din kommande förmånsbestämda ålderspension. Gränsen baseras på hur många månader du har kvar till pensionsåldern och inkomstbasbeloppets förändring.

För att se hur stor del av löneförhöjningen du får räkna med i din förmånsbestämda ålderspension tar du din månadslön och multiplicerar med den maximala löneförhöjningen i procent.

Se hur stor del av löneförhöjning du får räkna med i din kommande förmånsbestämda ålderspension
Antal månader kvar tills du fyller 65 år Maximal löneförhöjning i procent för år 2024
59-49 3,1 %
48-37 2,9 %
36-25 2,8 %
24-13 2,7 %
12-1 2,6 %

 

Exempel 1 – löneförhöjning som är över maxgränsen

Kalle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2023 har Kalle 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2024 får han en löneförhöjning på 1 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Kalle räkna med en löneförhöjning på högst 725 kronor per månad. Det betyder att Kalle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Kalles månadslön från PostNord kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 26 500 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Kalles löneförhöjning i januari 2024: 1 500 kr per månad
 • Kalle har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hans löneförhöjning därmed vara på 2,9 procent. Vi multiplicerar månadslönen med maximal löneförhöjning i procent: 25 000 kr x 2,9 procent = 725 kr per månad
 • Kalles pensionsmedförande lön för 2024 är alltså 25 000 kr + 725 kr = 25 725 kr per månad. Kalles månadslön är däremot 26 500 kr, men det är bara 25 725 kr som är pensionsmedförande.

Exempel 2 – löneförhöjning som är under maxgränsen

Anna har 48 månader kvar till sin pensionsålder. I december 2023 har Anna 25 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön). I januari 2024 får hon en löneförhöjning på 500 kronor per månad. Enligt reglerna får Anna räkna med en löneförhöjning på högst 725 kronor per månad. Det betyder att Anna får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Så här har vi räknat

 • Annas löneförhöjning i januari 2024: 500 kr per månad
 • Anna har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hennes löneförhöjning därmed vara på 2,9 procent.
 • Maximal löneförhöjning som Anna får räkna med i tjänstepensionen är :  25 000 kr x 2,9 procent = 725 kr per månad.
 • Annas pensionsmedförande lön för 2024 är alltså 25 000 kr + 500 kr  =  25 500 kr per månad. Hela Annas lön är alltså pensionsmedförande.

Exempel 3 – löneförhöjning när tjänstledighet avslutas

Olle har 48 månader kvar till sin pensionsålder. Han har en heltidsanställning på PostNord men har varit tjänstledig 50 procent under 2023. Olle har 17 000 kronor i månadslön (pensionsmedförande lön) under denna tid. I januari 2024 avslutar han sin tjänstledighet och börjar arbeta heltid igen. Olles lön från PostNord ökar då till 34 000 kronor per månad. Enligt reglerna får Olle räkna med en löneförhöjning på högst 493 kronor per månad. Det betyder att Olle inte får räkna med hela sin löneförhöjning i sin kommande tjänstepension.

Olles månadslön från PostNord kommer däremot att innehålla hela löneförhöjningen och vara på 34 000 kronor per månad.

Så här har vi räknat

 • Olles löneförhöjning i januari 2024: 17 000 kr per månad
 • Olle har 48 månader kvar till pensionsåldern. Enligt tabellen ovan får hans löneförhöjning därmed vara på 2,9 procent.
 • Maximal löneförhöjning som Olle få räkna med i tjänstepensionen är:  17 000 kr x 2,9 procent = 493 kr per månad
 • Olles pensionsmedförande lön för 2024 är alltså 17 000 kr + 493 kr  =  17 493 kr per månad.

Beräkningarna i exemplen ovan är något förenklade. Flera parametrar spelar in när vi räknar ut lönekapningen. Om du vill ha mer information om hur vi räknar, kontakta vår kundservice  på telefonnummer 060-18 76 57.

Löneändring under sjukperiod

Beräkningen av din pensionsmedförande lön kan påverkas om du blir sjuk under en längre tid. Om du är sjuk längre än 90 dagar kommer din pensionsmedförande lön att vara oförändrad så länge du är sjuk, även om PostNord ändrar din lön.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

Månaden innan du går i pension använder vi din pensionsmedförande lönen för att räkna ut utbetalningen av din förmånsbestämda ålderspension.

I den pensionsmedförande lönen ingår:

 • din aktuella fasta lön inklusive fasta tillägg
 • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
 • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision
 • utbetalda kontanta lönetillägg från föregående kalenderår, till exempel semestertillägg och mertidsersättning.

Behöver du göra något om din inkomst ändras?

Du behöver inte rapportera till oss om din inkomst ändras, det gör PostNord.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL