Förmånsbestämd ålderspension

Sen här är en del i tjänstepensionsavtalet PA-91 F. Storleken beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Förmånsbestämd ålderspension PA-91 F

Du tjänar in till din förmånsbestämda ålderpension vanligen från 28 års ålder. Vi räknar fram din förmånsbestämda ålderspension utifrån din lön (ditt pensionsunderlag), hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Vad innebär pensionsålder?

De allra flesta anställda har 65 år som pensionsålder. Det innebär att din arbetsgivare betalar in pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år, eller tidigare om du slutar din anställning före pensionsåldern.

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Förenklat räknat är pensionsunderlaget medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i juli 2023 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2018-2022.

I pensionsunderlaget ingår:

  • din fasta lön, den grundlön du har i din anställning
  • andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg men inte övertidsersättning eller kostnadsersättning
  • så kallade naturaförmåner, till exempel kost eller bostad.

Du får pensionsbesked varje år

Varje år får du ett pensionsbesked där du ser hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension. I beskedet får du också en prognos för den förmånsbestämda ålderspensionen om du fortsätter att arbeta fram till din pensionsålder. Logga in för att se ditt senaste pensionsbesked.

Logga in på Mina sidor

Har du slutat din anställning får du varje år ett besked som kallas fribrevsbesked.

Så här kan du ta ut dina pengar

Vi betalar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år om du inte har meddelat oss att du vill ta ut pensionen från en annan tidpunkt.
 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL