Tips inför pensionering

När du börjar fundera på din pensionering inser du snabbt att det är många frågor som dyker upp. Vi har samlat några tips för att det ska bli lättare och att du ska känna dig tryggare.

Skaffa dig en helhetsbild på din pension

Börja med att kolla hela din pension genom att logga in på minpension.se. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och olika pensionsbolag. Du ser en sammanställning av både din allmäna pension och dina tjänstepensioner som du tjänat in under ditt arbetsliv. Kolla vilka uttagsperioder som passar bäst för dig, utgå från din egen situation.

Tjänstepensionen som är knuten till din anställning hos PostNord är:

  • din förmånsbestämda ålderspension ITP-P som är ena delen
  • den kompletterande ålderspensionen ITP-P (ITPK-P) som är den andra delen och där du själv kan ha valt försäkringsgivare och sparform.

Logga in på minpension.se

Arbetar du eller har du arbetat hos PostNord men ser inga uppgifter hos MinPension.se?

Även om du arbetar eller har arbetat hos PostNord kan det ibland vara så att vi inte skickar dina uppgifter till MinPension.se. Det kan bero på följande saker.

  • Vi inte har utrett din tjänstetid. Tjänstetiden påverkar storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen och måste därför vara utredd innan vi kan skicka uppgifter till minpension.se.
  • Du har fått ett beslut om förmånsbestämd ålderspension eller du har en utbetalning från oss.

Kontakta oss för en prognos av den förmånsbestämda ålderspensionen

För den förmånsbestämda ålderspensionen kan du skicka mejl på www.spv.se/mejl eller ringa vår kundservice på 060-18 76 57 för att få en prognos.

Kolla ditt pensionsbesked – där ser du din intjänade pension

Varje år får du ett pensionsbesked om din förmånsbestämda ålderspension från oss på SPV. Din tjänstepension från PostNord kan vara redovisad i flera delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer vi på SPV att betala ut alla delbeloppen på samma sätt.

Jobbar du inte längre på PostNord får du istället ett fribrevsbesked som visar din intjänade förmånsbestämda ålderspension.

Logga in på Mina sidor

Tänk igenom dina val innan du tar ut din pension

När din förmånsbestämda ålderspension har börjat betalas ut kan du inte ändra ditt val av tidpunkt eller period för utbetalning. Det kan gälla flera av dina tjänstepensioner så var trygg i det du väljer.

Se över skyddet till din familj innan du tar ut din pension

Din familj kan få pengar om du dör. Pengarna kan till exempel komma från familjepension, återbetalningsskydd, familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkring. Se över vad du har och ifall du vill ändra något innan du går i pension.

Länk till dödsfall

Gå vidare

Så här kan du ta ut din tjänstepension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL