Devlesa arakhlem tumen po SPV

Themesko butjakopenziakothan (Statens tjänstepensionsverk, SPV) si jekh anda Švedosko majbaro dinitori pa penziakedinimata. Pe amaro vast si te inkras ande e themeski butjakipenzia pe majbuth sar 800 000 butjara thaj penzionera thaj pe 400 butjakedinitora.

Ande amari butji si vi kodo te samitisaras avri e penziakipremiji haj vi te das prognosi thaj statistika e regeringoske. Ame čačimasa kamas te avas kodola save si šinade te inkras e administracia pe themeski butjakipenzia. SPV si ando Sundsvall thaj si la karing 270 butjara kaj keren butji ande kado. Ame keras butji vi kadalesa:

 • Te das vorbi, te phenas sar so si pe pušimata vi khatar e penzionera, butjara thaj butjakedinitora.
 • Samitisaras thaj te potjinas avri butjakipenzia.
 • Samitisaras o unžulipe - (kamipe) thaj premiji e butjakedinitoreske.
 • Informirisaras, sitjaras thaj keras/inkras  seminariji.
 • Te avas konsulteskežutora pe sogodicka butjakepenziakepušimata.
 • Te inkras, te las sama pe butjakipenzia le themeske rajenge.

Kontaktulin amen

Pušimata pa penzija

 • Tu kaj san penzioneri akhares/zvonis: 020-65 00 65
 • Tu kaj san vaj sanas themesko butjari akhares/zvonis: 020-51 50 40

Akhares/zvonis tu avri anda them?

020-numero či žal avri anda avrutnothem. Akhar majfeder amaro veksel/kopčalara, telefonoskonumero +4660-18 74 00 savo šaj kopčalil tut maj dur pe žutimaskoserviso.

Puterdevrami

 • Ivendickovrama: Luja-paraštuj časo. 08.30-16.30
 • Milaskivrama juni-augustuši: Luja-paraštuj časo 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL