Witamy w SPV

Państwowy Urząd ds. Zabezpieczenia Emerytalnego (SPV) to jeden z największych podmiotów świadczących usługi zabezpieczenia emerytalnego w Szwecji. Zarządzamy państwowymi świadczeniami emerytalnymi ponad 800 000 pracowników i emerytów oraz 400 pracodawców.

Odpowiadamy również za obliczanie składek ubezpieczeniowych oraz przekazywanie prognoz i danych statystycznych rządowi. Naszym celem jest być najlepszym administratorem państwowych świadczeń emerytalnych. SPV ma siedzibę w Sundsvall i zatrudnia około 270 osób. W ramach naszej działalności między innymi:

 • Odpowiadamy na pytania emerytów, pracowników i pracodawców.
 • Obliczamy i wypłacamy emerytury.
 • Obliczamy zobowiązania i składki pracodawców.
 • Informujemy, szkolimy i organizujemy seminaria.
 • Oferujemy doradztwo w różnych kwestiach związanych ze świadczeniami emerytalnymi.
 • Administrujemy świadczeniami emerytalnymi w imieniu urzędów.

Skontaktuj się z nami

Pytania dotyczące emerytur

 • Jeśli jesteś emerytem, zadzwoń pod numer: 020-65 00 65
 • Jeśli jesteś lub byłeś pracownikiem państwowym, zadzwoń pod numer: 020-51 50 40

Jeśli dzwonisz z zagranicy

Numer kierunkowy 020 nie dotyczy dzwoniących z zagranicy. Jeśli dzwonisz z zagranicy, zadzwoń na naszą centralę pod numer telefonu +4660-18 74 00, która połączy Cię z dziełem obsługi klienta.

Godziny pracy

 • Sezon zimowy: Poniedziałek – piątek w godz. 08.30-16.30
 • Sezon letni czerwiec-sierpień: Poniedziałek – piątek w godz. 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL