Buorisboahtem SPV:aj

Stáhta virggepensjåvnnådåjmadahka(SPV) l akta pensjåvnnådievnatusáj stuorámus buktijs Svierigin. Åvdåsvásstádusáv adnep stáhta virggepensjåvnå tjuottjodimes badjel 800 000 barggijda ja pensjånerajda ja 400 barggovaddijda.

Mijá dahkamusán la aj riekknit pensjåvnnåpremiajt ja buktet åvdedimijt åvddålijguovlluj ja statistijkav ráddidussaj. Mijá ulmme l årrot luondulasj válljim stáhta virggepensjåvnå tjuottjodiddjen. SPV:a gavnnu Sundsvallan ja danna li bájken 270 bargge. Barggap iehtjádij siegen:

 • Vásstedit gatjálvisájt iehtjádij siegen, pensjånerajs, barggijs ja barggovaddijs.
 • Riekknit ja ålgus mákset virggepensjåvnåv.
 • Riekknit vielgge- ja premiajt barggovaddijda.
 • Diedojt vaddet, åhpadit ja ásadit seminarajt.
 • Konsulltadoarjjan årrot umasslágásj virggepensjåvnnågatjálvisájn.
 • Tjuottjodit virggepensjåvnåv fábmudagájda.

Aktavuodav válldet mijájn

Gátjálvisá pensjåvnå birra

 • Dån gut la pensjånerra riŋŋgi: 020-65 00 65
 • Dån gut la jali l årrum stáhta barggen riŋŋgi: 020-51 50 40

Jus riŋŋgi ålggorijkas?

020-nummar ij dåjma ålggorijkas. Riŋŋgi ienni mijá duostudahkaj, telefåvnnånummar +4660-18 74 00 de viehkev oattjo aktavuodav válldet oasstedievnastusájn.

Rabásájge

 • Dálven: Mánnodahka - bierjjedahka kl. 08.30-16.30
 • Giesen biehtsemánno - bårggemánno: Mánnodahka-bierjjedahka kl. 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL