Sasto aven ka SPV

Themesko tšenstadživibako ingariba (PV) hin jek pa Svedosko koni baride levenrantori.Amen pharolaha pa administrasija douva tšenstakodživiba pe pherdal 800 000 butjari ta dživiba ta 400 butjako dimnasgiere.

Aro amaro buti rálila nína te džińel dživibakopremija ta leventóravá prognosi ta statestika ka themesko faldibake. Amaro starakiba hin te avel tšatšuno velkiba sar administratori pa themesko tšenstakodživiba. SPV hin aro Sundsvall ta hin kutides 270 butjari. Ame tšéravaha buti pe vaureha te:

 • Rakhavel pa puchibi pa dživibosgiere,butjari ta butjako dimnaskiro.
 • Džińel ta presavel avri tšenstako dživiba.
 • Džińel úchliba-ta premija ka butjako dimnaskiereske.
 • Da informasija,sikjavela,ta stelavela seminari.
 • Àchel konsultanto dumudiba aro disave tšenstadživibako puchibi.
 • Administrinela tšenstako dživiba hougájenge.

Le kontakto amen

Puchibi pa dživiba

 • Tu kon sal dživiboskiero bahavel: 020-65 00 65
 • Tu sal vaj hin salas themesko butjari bahavela:020-51 50 40

Bahavehako  ka avrinothem?

020-numri ná džalpe ka avrinothem. Baha anglide amaro telefonoskocentrali, telefonosko numri+4660-18 74 00 kon phańela tut angle ka +4660-18 74 00.

Phiŕotíja

 • Iveńoski tíja: luja-farastuj kamana. 08.30-16.30
 • Níjalesko tíja: juni-augusto: kamana.08.30-16.30

 


Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL