Tervetuloa SPV:hen

Valtion virkapansuuninlaitos (SPV) on yks Ruottin suuriimista pansuunipalveluitten leverantööriä. Met olema vastuussa ette atministreerata valtion virkapansuunin yli 800 000 työntekijöile ja pansunäärile ja 400 työnantajille.

Meän tehtävhään kuuluu kans ette räknätä ulos pansuunipreemiet sekä jättää pruknoosia ja statistiikkaa valtiole. Meän maali on ette olla se ittesthääns selvä valinta joka atministreeraa valtion virkapansuunia. SPV on Sundsvallissa ja siinä on noin 270 työntekijöitä. Met työskentelemä muun muassa ette:

 • Vastata kysymykshiin muun muassa pansunääriltä, työtekijöiltä ja työnantajilta.
 • Räknätä ja maksaa ulos virkapansuunin.
 • Räknätä velka- ja preemiet työnantajile.
 • Informeerata, kouluttaa ja järjestää seminaaria.
 • Olla konsylttiapuna eri virkapansuunin kysymyksissä.
 • Atministreerata virkapansuunia viranomhaisile.

Kontaktaa meitä

Kysymyksiä pansuunista

 • Sie joka olet pansunääri soitat: 020-65 00 65
 • Sie joka olet eli olet ollu valtion töissä soitat: 020-51 50 40

Soitatko ulkomailta?

020-numero ei toimi ulkomailta. Soita sen eestä meän väkselhiin, telefuuninumero +4660-18 74 00 joka jatkaa sinun asiakaspalvelhuun.

Aukioloaijat

 • Talvenaikana: Maantaista-perjantaihin kl. 08.30-16.30
 • Kesäaikana jyyni-aykysti: Maantaista-perjantaihin kl. 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL