Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Anmäl delpension

  • 1 Uppgifter om den anställda
  • 2 Uppgifter om arbetsgivaren
  • 3 Uppgifter om delpensionen
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Bekräftelse

Uppgifter om den anställda

Bra att veta innan du fyller i

Anmälan använder du som arbetsgivare för att anmäla att en anställd ska ha delpension. Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut anmälan, skriva under och skicka in den med post.

  • Innan du anmäler att en anställd ska få delpension kontrollerar du att den anställda har fyllt 61 år och har haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt minst 120 månader, det vill säga 10 år.
  • Den anställda måste arbeta minst 50 procent av heltid under den tid hen får delpension utbetald.

Kom ihåg att meddela oss i god tid om anställningen upphör innan 65 år.

Läs mer om delpension

Uppgifter om den anställda

Uppgifter om arbetsgivaren

Uppgifter om delpensionen

Omfattning och startdatum

Den anställda måste arbeta minst 50 % av heltid.

Har den anställda en deltidsanställning?
Bortfall av lönetillägg

Fyll i hur mycket lönetillägg som faller bort när den anställda får delpension.

Läs mer om hur du räknar ut bortfall av lönetillägg

Anställningstid

För att ha rätt till delpension måste den anställda ha varit anställd i sammanlagt minst 10 år (120 månader) med kollektivavtalad pensionsrätt från statlig, kommunal eller privat anställning. Välj det alternativ som gäller för den anställda som ska ha delpension. 

Granska och skicka in

1. Uppgifter om den anställda

Uppgifter om den anställda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Uppgifter om arbetsgivaren

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

3. Uppgifter om delpensionen

Omfattning och startdatum

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Har den anställda en deltidsanställning?

Bortfall av lönetillägg

Inga uppgifter ifyllda

Anställningstid

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter om den anställda

Uppgifter om den anställda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Uppgifter om arbetsgivaren

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

3. Uppgifter om delpensionen

Omfattning och startdatum

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Har den anställda en deltidsanställning?

Bortfall av lönetillägg

Inga uppgifter ifyllda

Anställningstid

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL