SPV utreder stöd för beräkning till utmärkelsen NOR

SPV har fått ett nytt uppdrag – att utreda utformningen av ett stöd till myndigheter för beräkningen av utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst. I utredningen kommer minst två pilotmyndigheter att ingå. Resultatet ska redovisas till Finansdepartementet senast i juni 2025. 

Personer som har jobbat statligt under minst 30 år kan få utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, NOR. Det är varje enskild myndighet som i dagsläget gör beräkningen av anställningstid för sina aktuella medarbetare och hämtar in den information som behövs.

SPV utreder om ett nytt stöd

Nu ska SPV utreda hur ett nytt stöd till andra myndigheter för just beräkningen till NOR skulle kunna utformas. I uppdraget, som finns beskrivet i SPV:s regleringsbrev, ingår att analysera och redovisa effekterna av ett sådant nytt stöd och vilken nytta det kan skapa för statsförvaltningen på en övergripande nivå.

– Vi ser att det finns ett stort behov av stöd kopplat till NOR på många myndigheter. SPV har en stor mängd uppgifter kring statlig anställningstid för att beräkna tjänstepensionen och därför vänder sig många myndigheter till oss redan nu för att få hjälp. Ett väl fungerande stöd skulle därför kunna vara positivt för de statliga arbetsgivarna, säger Sofia Suomalainen, leveranschef på SPV.

Studie med minst två pilotmyndigheter

Utredningen kring vilka effekter ett nytt stöd kan ge har precis kommit igång. Även en förstudie kring hur stödet skulle kunna se ut är i startgroparna. Där ska minst två så kallade pilotmyndigheter ingå.

– Vilka myndigheter det blir är inte klart ännu, men målet är att vi ska vara färdiga med piloten i september 2024, säger Sofia Suomalainen.

Resultatet klart senast 30 juni 2025

Om arbetet leder till ett framtida uppdrag för SPV kring NOR återstår att se. Det beror på vad resultat visar.

Hela resultatet av uppdraget ska SPV redovisa till Finansdepartementet senast den 30 juni 2025.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL