Fakturor och OCR-underlag från oss på SPV vid bokslutet 2023

Det är snart dags för ett årsbokslut och här får du ett underlag hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag vid årsskiftet.

Faktura för förmånsbestämda pensioner

Fakturan för förmånsbestämda pensioner som gäller för december får du som myndighet senast den 5 januari 2024 med förfallodag den 31 januari. Fakturan för förmånsbestämda pensioner ska du bokföra som en inomstatlig leverantörsskuld (S2561), med motpart SPV, den 31 december. Det vill säga bokföras i leverantörsreskontran i december.

Det är bra om fakturan som gäller för november är betald i december, för att underlätta motpartsavstämningen. Det innebär att betalningen måste vara hos oss på SPV senast den 29 december 2023, årets sista bankdag.

Faktura för premiebestämda pensioner

Fakturan för premiebestämda pensioner som gäller för december kommer att vara elektroniskt hos dig som myndighet den 20 december 2023. Fakturan för premiebestämda pensioner har förfallodatum 22 december 2023.

Beloppet som ska betalas visas av lönekörningen.  Vill du inte vänta på SPV:s faktura kan du istället betala beloppet från lönekörningen som underlag. Betalning ska du göra till BG 381-5677 med OCR-koden från novembers månad faktura för premiebestämda pensioner.

Det ska inte finnas några obetalda premier för 2023.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Direktdebiterade pensioner kan till exempel vara pensionsersättning eller delpension. Du som myndighet blir fakturerad för hela kostnaden. Den faktura som kommer i början av januari gäller januari månads pension och därför ska du bokföra den i januari. Förfallodag för den här fakturan är 17 januari 2024.

Fakturan för december 2023 ska vara betald till oss på SPV innan årsskiftet.

OCR-underlag preliminära PA-91 premier

För dig som betalar månadsvisa avgifter utifrån OCR-underlag gäller annat förfallodatum för december. Beloppet för preliminära PA-91 premien som gäller för december ska finnas i bokslutet på S2563. Betalningen ska du inte bokföra i leverantörsreskontran förrän i januari eftersom SPV inte har motsvarande fordran (det finns ingen faktura). Det ska alltså inte finnas någon skuld på S2561 för dessa premier i bokslutet, utan skulden finns på S2563.

Förfallodag för betalningen av premien är 17 januari 2024.

Övriga fakturor från oss

Om andra fakturor från oss på SPV kommer före 5 januari 2024 (statlig brytdag) exempelvis kursavgifter, engångspremier ska de hanteras som vanliga inomstatliga leverantörsfakturor. Förfallodagen som finns på fakturan gäller och beloppet ska finnas på S2561 med motpart SPV i bokslutet.

Har du några frågor?

Har du frågor om betalningar och fakturor mejla oss på ekonomi@spv.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL