Tillgänglighets­­redogörelse

Statens tjänstepensionsverk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Statens tjänstepensionsverks webbplats, spv.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan meddela oss om du behöver innehåll från Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan.

Kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Använd kontaktformuläret Tyck till om sidans innehåll som finns strax ovanför sidfoten på webbplatsens samtliga sidor inklusive denna.
 • Skicka e-post till tillganglighet@spv.se.
 • Ring 020-515040.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det hos dem.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte är tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • I tjänsten Flytta dina pengar kan det uppstå ett problem med tangentbordsnavigering då användaren fällt ut en yta med en radiogrupp och valt ett av alternativen och sedan fällt ihop gruppen. Det går då inte längre att byta alternativ i radiogruppen.
 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

 • Tjänsten Ditt val har ett valideringsfel vi inte lyckats åtgärda på grund av ett JavaScript. Det finns därför en risk att vissa tillgänglighetshjälpmedel inte interagerar med sidan på rätt sätt. Vi har dock inte hittat några problem vid test med skärmläsare.

 • En del av våra digitala dokument saknar korrekt taggning vilket påverkar hur de läses upp av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa tabeller kräver scrollning i två dimensioner.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • I tjänsten Flytta dina pengar kan det uppstå ett problem med tangentbordsnavigering då användaren fällt ut en yta med en radiogrupp och valt ett av alternativen och sedan fällt ihop gruppen. Det går då inte längre att byta alternativ i radiogruppen.

 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.

 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vår chatt blir svåranvänd på vissa mobiltelefoner i liggande läge. Den fungerar på läsplattor och andra större skärmar oavsett läge.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.
 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.
 • Vissa ledtexter formuleras på olika sätt på olika delar av webbsidan. Till exempel "E-post" och "E-postadress" Vissa knapptexter formuleras på olika sätt på olika delar av webbplatsen trots att de har samma funktion. Till exempel "Godkänn" och "Skicka in".

Vår ambition är att fortsätta åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Nästa uppdatering av webbplatsen sker den 17 november 2020. Då kommer ett flertal av de kvarvarande bristerna vara åtgärdade.

Oskäligt betungande anpassning

Statens tjänstepensionsverk åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inventeringen av tjänsten Din ansökan visade på en del tillgänglighetsbrister. Några av dem kräver större insatser för att åtgärda. Detta vill vi mena är oskäligt betungande mot bakgrund av att vi inom ett par år kommer att ersätta tjänsten med en ny, fullt tillgänglig, tjänst.

Tjänsten är dock förbättrad i många avseenden tack vare de generella åtgärder av brister vi gjort på spv.se.

Det som återstår, och därför inte blir åtgärdat givet undantaget, är vissa HTML-valideringsfel samt brister i koden som inte fångats vid validering.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Självbetjäningstjänster för arbetsgivare är ett extranät som finns på spv.se. Den är en äldre tjänst som inte byggts om på länge.

Vårt intranät bygger på ett äldre publiceringsverktyg samt har en hel del brister i koden. Vi är i färd med att bygga ett nytt intranät som kommer uppfylla lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se.

Senaste bedömningen gjordes 16 oktober 2020.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL