Tillgänglighets­­redogörelse

Statens tjänstepensionsverk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Statens tjänstepensionsverks webbplats, spv.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan meddela oss om du behöver innehåll från Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan.

Kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Använd kontaktformuläret Tyck till om sidans innehåll som finns strax ovanför sidfoten på webbplatsens samtliga sidor inklusive denna.
 • Skicka e-post till tillganglighet@spv.se.
 • Ring 020-515040.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det hos dem.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte är tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

 • Tjänsten Ditt val har ett valideringsfel vi inte lyckats åtgärda på grund av ett JavaScript. Det finns därför en risk att vissa tillgänglighetshjälpmedel inte interagerar med sidan på rätt sätt. Vi har dock inte hittat några sådana problem vid systemtest med hjälpmedel.

 • Vissa komponenter i chatten på Mina sidor saknar tydliga namn för hjälpmedel att förmedla.
 • När användaren får ett nytt meddelande i chatten och den inte är i fokus så blir användaren inte uppmärksammad om det nya meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa tabeller kräver scrollning i två dimensioner.
 • I Firefox blir tangentbordsfokus otydligt i pensionsprognosen på Mina sidor.
 • Bristande kontrast i vissa delar av pensionsprognosen på Mina sidor.
 • Bristande kontrast i vissa delar av chatten på Mina sidor.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka 

 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.

 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.
 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.
 • Vissa komponenter i chatten på Mina sidor saknar tydliga namn för hjälpmedel att förmedla.

Vår ambition är att fortsätta åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Nästa uppdatering av webbplatsen sker den 14 juni 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Statens tjänstepensionsverk åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inventeringen av tjänsten Din ansökan visade på en del tillgänglighetsbrister. Några av dem kräver större insatser för att åtgärda. Detta vill vi mena är oskäligt betungande mot bakgrund av att vi inom ett par år kommer att ersätta tjänsten med en ny, fullt tillgänglig, tjänst.

Tjänsten är dock förbättrad i många avseenden tack vare de generella åtgärder av brister vi gjort på spv.se.

Det som återstår, och därför inte blir åtgärdat givet undantaget, är vissa HTML-valideringsfel samt brister i koden som inte fångats vid validering.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Självbetjäningstjänster för arbetsgivare är ett extranät som finns på spv.se. Den är en äldre tjänst som inte byggts om på länge.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se.

Senaste helhetsbedömningen gjordes 15 december 2021.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL